Show simple item record

Safety of pedestrians at pedestrian crossings in the Czech Republic and Denmark

dc.contributor.advisorMičunek Tomáš
dc.contributor.authorLehká Eva
dc.date.accessioned2016-05-13T09:46:43Z
dc.date.available2016-05-13T09:46:43Z
dc.date.issued2015-08-24
dc.identifierKOS-587864132605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63894
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce "Bezpečnost chodců na přechodech pro chodce v České republice a Dánsku" je poskytnutí informací o legislativních a technických opatřeních pro přecházení přes komunikace v kontextu sociokulturních podmínek v obou zemích, jejich srovnání a možnost inspirace v dánském prostředí pro zlepšení situace v ČR.cze
dc.description.abstractThe subject of the bachelor thesis "Safety of pedestrians at pedestrian crossings in the Czech Republic and Denmark" is to provide informations about legislative and technical measures to walk across roads in the context of socio-cultural conditions in both countries, a comparison and the possibility of inspiration in the Danish environment for improving the situation in the Czech Republic.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectPolitika bezpečnosti v dopravě, legislativa, účastníci provozu, charakteristika Dánska a ČR, psychologie účastníků provozu, vztah mezi účastníky provozu, výchova, osvěta, prevence, dopravní kampaně, přechod pro chodce, místo pro přecházení, dopravní značení, optické úpravy, fyzické úpravy, přechody řízené SSZ, světelné podmínky, bezbariérový přístup, školní stráž.cze
dc.subjectTraffic safety policy, legislation, road users , characteristic of Denmark and the Czech Republic, psychology of road users, the relationship between the road users, education, awareness, prevention, traffic campaigns, marked pedestrian crossing, unmarked pedestrian crossing, road signs, optical measures, physical measures, signalized pedestrian crossings, light conditions, accessibility for disabled users, school guard.eng
dc.titleBezpečnost chodců na přechodech pro chodce v České republice a Dánskucze
dc.titleSafety of pedestrians at pedestrian crossings in the Czech Republic and Denmarkeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-09-07
dc.contributor.refereeŠachlová Zora
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav soudního znalectví v dopravěcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record