Show simple item record

Comparison of dynamics characteristics of various concepts vehicles

dc.contributor.advisorFirst Jiří
dc.contributor.authorZubák Jaromír
dc.date.accessioned2016-05-13T09:44:06Z
dc.date.available2016-05-13T09:44:06Z
dc.date.issued2014-11-30
dc.identifierKOS-538156089305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63789
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá rešerší existujících koncepcí, speciálně pak pohonů všech kol osobních vozidel. Zaměřuje na konstrukci, princip činnosti a vhodnost použití jednotlivých koncepcí. Počátek práce je věnován vývoji, legislativě, historii, výhodám a nevýhodám tohoto technického řešení. V další části jsou popsány nejpoužívanější koncepce pohonu a porovnání vlastností pohonu 4x4 s pohonem předních či zadních kol pomocí rovnic z teorie dynamiky vozidel. Dále je posouzen vliv na jízdní vlastnosti pohonu všech kol a jeho zhodnocení pomocí dvoustopého dynamického modelu vozidla, který je programován v prostředí programu Simulink. Konec práce obsahuje shrnutí získaných informací a úvahu, jakým směrem se bude pohon všech kol ubírat v následujících letech.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with summary of existing concepts, especially the all-wheel drive cars. It focuses on the design, principles of operation and suitability of each concept. Beginning of work is dedicated to the development, legislation, history, advantages and disadvantages of this technical solution. The next section describes the most common design of the drive and comparing the performance of 4x4 with front or rear wheel with the equations of the theory of vehicle dynamics. Further assessment of the impact on driving performance all-wheel drive and its evaluation using a two-track dynamic vehicle model, which is programming in Simulink. End of work contains a summary of the information obtained and consider what direction it will go all-wheel drive in the coming years.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectPohon všech kol, adheze, diferenciál, rozvodovka, spojka, uzávěrka, teorie dynamiky, lineární model, dvoustopý model.cze
dc.subjectAll-wheel drive, adhesion, differential, final gear, clutch, axle lock, two-track dynamic vehicle modeleng
dc.titlePorovnání dynamických vlastností vozidel různých koncepcícze
dc.titleComparison of dynamics characteristics of various concepts vehicleseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2015-01-13
dc.contributor.refereeŠotola Martin
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních prostředkůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record