Zobrazit minimální záznam

Device design for secondary processing of gating systems and following implementation into technological process

dc.contributor.advisorJeníková Zdeňka
dc.contributor.authorKružík Jan
dc.date.accessioned2016-05-13T08:29:51Z
dc.date.available2016-05-13T08:29:51Z
dc.date.issued2015-06-22
dc.identifierKOS-667358571505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63735
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem zařízení na druhotné zařízení vtokových soustav ve společnosti Automotive Lighting s.r.o, Jihlava. Obsah práce je rozdělen do třech částí. První část se teoreticky zabývá výrobou polykarbonátu. Porovnání polykarbonátů od různých dodavatelů a jeho následné skladování a logistika včetně jeho zpracování. Druhá část se zabývá drcením vtokových soustav, vstřikováním druhotných materiálů a výběrem nožových mlýnů. Ve třetí, experimentální, části jsou obsažena všechna porovnání a měření pro následné zhodnocení vstřikování druhotných materiálů.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis is focused on a device design for secondary processing of gating systems in the com-pany Automotive Lighting s.r.o., Jihlava. The thesis content is divided into three parts. The first part is focused on the production of polycarbonate, a comparison of polycarbonates from three different suppliers and its following storage and logistics including its processing. The second part is about gating system crushing, injection of secondary materials and a selection of knife mills. In the third, experimental part there are included all comparisons and measurements for the following evaluation of the secondary materials injection.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectpolykarbonát, zásobníky, sila, vstřikování, vtoková soustava, mlýn, drtič, sítová analýzacze
dc.subjectpolycarbonate, trays, silos, injection, gating system, mill, crusher, sieves analysiseng
dc.titleNávrh zařízení na druhotné zpracování vtokových soustav a následné implementace do technologického procesucze
dc.titleDevice design for secondary processing of gating systems and following implementation into technological processeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-08-28
dc.contributor.refereeČech Karel
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav materiálového inženýrstvícze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam