Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 45

  • Vliv parametrů SPS (Spark Plasma Sintering) na mikrostrukturu kompozitů s SiC matricí 

   Autor: Gavrilova Kristina; Vedoucí práce: Horník Jakub; Oponent práce: Krum Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-24)
   Práce se zabývá problematikou porovnání a hodnocení struktury kompozitů s SiC matricí při různých podmínkách přípravy materiálu metodou SPS (Spark Plasma Sintering), mikroskopickým vyhodnocením porezity, rozložení výztuže ...
  • Hodnocení kvality tvrzených vrstev 

   Autor: Kreibich Karel; Vedoucí práce: Horník Jakub; Oponent práce: Čižmárová Elena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Práce se zabývá tématem tvrzených povrchových vrstev na ocelích. Pozornost je věnována povrchovému kalení, cementaci, nitridaci, karbonitridaci, nitrocementaci, sírování a bórování. Popsány jsou základní principy tvorby ...
  • Vliv podložky na mechanické vlastnosti povlaků při magnetronovém naprašování 

   Autor: Pertlík Dan; Vedoucí práce: Starý Vladimír; Oponent práce: Hnilica František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-29)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu substrátu na povlak pro biomechanický průmysl. V teoretické části je vytvořen přehled metod povlakování, měření tloušťky, tvrdosti a jiných vlastností povlaku. V experimentální ...
  • Perspektivní materiály pro technologii HVOF s aplikací v dopravní technice 

   Autor: Nosek Martin; Vedoucí práce: Beneš Libor; Oponent práce: Tomčík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Práce se zabývá současnými postupy nanášení žárových nástřiků a jejich použití na strojní součásti, které jsou využívány především pro dopravní techniku. Analyzuje druhy a typy přídavných materiálů, jejich základní vlastnosti, ...
  • Metody testování lepených spojů. 

   Autor: Weberová Zuzana; Vedoucí práce: Špatenka Petr; Oponent práce: Cerman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-14)
   Lepidla jsou jedním ze způsobů spojování dílů do sestav. Mají široké využití v průmyslu a proto je nutná řádná znalost vlatsností jdnotlivých lepidel. Protože je potřeba, aby při testování jdnotlivých vlastností byly ...
  • Vlastnosti kompozitního povlaku modifikovaného nanočásticemi 

   Autor: Málek Jan; Vedoucí práce: Cejp Jiří; Oponent práce: Miřejovský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá zjištěním mechanických vlastností a struktury kompozitního materiálu s pracovním názvem CCE6 na bázi epoxidové matrice a výztuže zejména z uhlíkových nanočástic CNT´S. V teoretické části ...
  • Vliv teploty okolí na dobu zpracovatelnosti plechů z Al-slitiny 2024 

   Autor: Drachyova Valeriya; Vedoucí práce: Beneš Libor; Oponent práce: Zvěřina Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-08)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je popis průběhu procesu precipitačního vytvrzování hliníkové slitiny AW-2024, s ohledem na dobu skladování materiálu pří různých teplotách po provedeném rozpouštěcím žíhání. Práce se ...
  • Vytváření oxidových vrstev na slitinách TiNb pro aplikace v zubním lékařství 

   Autor: Pondelová Dagmara; Vedoucí práce: Starý Vladimír; Oponent práce: Fojt Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-02)
   V práci byly studovány vlastnosti oxidové vrstvy biokompatibilní slitiny Ti připravené anodickou oxidací. Slitina Ti39Nb je perspektivní biokompatibilní materiál a jeho oxidace slouží jako základ pro úpravy povrchu vytvořením ...
  • Vliv parametrů CHTZ na hlučnost ozubení 

   Autor: Vastl Vojtěch; Vedoucí práce: Horník Jakub; Oponent práce: Hošek Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-27)
   Tato práce zkoumá vliv materiálové charakteristiky na hlučnost převodovek. Měření bylo prováděno na čtvrtém rychlostním stupni automatické, šestistupňové převodovce, kde na základě statistických hodnot měření byla zjištěna ...
  • Materiálové a technologické aspekty perspektivních vysokopevných ocelí pro aplikace v konstrukci dopravních prostředků 

   Autor: Dudlíček Jan; Vedoucí práce: Beneš Libor; Oponent práce: Tomčík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-17)
   Tato práce se zabývá ocelemi používanými v konstrukci osobních automobilů, zejména ocelemi vysokopevnými. Cílem práce je teoreticky popsat oceli používané v automobilovém průmyslu, důkladněji popsat nejpoužívanější ...
  • Termická oxidace titanových slitin a jejich povlaků 

   Autor: Socha Václav; Vedoucí práce: Sobotová Jana; Oponent práce: Hnilica František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-18)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby a charakterizace oxidické vrstvy po termické oxidaci při teplotě 600 °C po dobu 8 hodin. Oxidická vrstva byla vytvářena na technicky čistém titanu, na PVD povlaku ze slitiny ...
  • Vliv vybraných faktorů na korozní degradaci vysokopevných ocelí. 

   Autor: Rusňáková Kateřina; Vedoucí práce: Cejp Jiří; Oponent práce: Holec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá vysokopevnými ocelemi, používanými v letecké výrobě, vystavenými přirozenému a agresivnímu prostředí, jež u nich vyvolává korozní degradaci. Udává představu o rychlosti a velikosti korozního ...
  • Svařitelnost vysokopevných plechů v konstrukci osobního automobilu 

   Autor: Hejduk Jiří; Vedoucí práce: Beneš Libor; Oponent práce: Mohyla Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Bakalářská práce se věnuje svařitelnosti vysokopevných materiálů používaných v konstrukci osobního automobilu. V bakalářské práci jsou popsány nejpoužívanější ocelové materiály, jejich vlastnosti, chemické složení a konkrétní ...
  • Vliv struktury na mikrotvrdost polymerů 

   Autor: Sýkora Štěpán; Vedoucí práce: Čižmárová Elena; Oponent práce: Holec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Bakalářská práce se zabývá vlivem struktury na mikrotvrdost polymerních materiálů. Teoretická část popisuje základní vlastnosti, morfologii a měření mikrotvrdosti polymerních materiálů. Praktická část je zaměřena na ...
  • Bariérové povlaky snižující uvolňování kovových iontů pro lékařské aplikace 

   Autor: Vasil Tomáš; Vedoucí práce: Cvrček Ladislav; Oponent práce: Denk František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou kovových biomateriálů a možnostmi jak tyto materiály povrchově upravit, aby došlo ke snížení difuze částic z povrchu kovu. V první části práce jsou vyjmenovány a popsány základní ...
  • Hodnocení vlivu podmínek pracování na popouštěcí křehkost oceli 22CrMoNiWV8-8 

   Autor: Pecháček Jiří; Vedoucí práce: Horník Jakub; Oponent práce: Hnilica František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-27)
   Práce se zabývá problematikou hodnocení oceli 22CrMoNiWV8-8 v podmínkách simulujících teplotní režimy při zpracování hmotných výkovků. Vzorky po austenitizaci 1200 °C po dobu 2 h a zakalení do oleje byly následně žíhány v ...
  • Mikroskopické hodnocení vad výstřiků 

   Autor: Tschunková Lenka; Vedoucí práce: Čižmárová Elena; Oponent práce: Horník Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením vad odlitků kompozitů s polymerní matricí. V teoretické části jsou popsány polymery a kompozity. Dále je vysvětlen postup výroby polymerních výrobků vstřikováním. V poslední ...
  • Vliv tepelného zpracování na odolnost proti opotřebení P/M ledeburitické nástrojové oceli Vanadis 6 

   Autor: Rybák Tomáš; Vedoucí práce: Sobotová Jana; Oponent práce: Krum Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení odolnosti proti opotřebení ledeburitické nástrojové oceli Vanadis 6 vyrobené práškovou metalurgií. Experimentální materiál byl zpracován konvenčním způsobem tepelného zpracování a ...
  • Možnosti oxidace Ti39Nb slitiny a její vyhodnocení 

   Autor: Glöckner Petr; Vedoucí práce: Tolde Zdeněk; Oponent práce: Krum Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Práce je zaměřená na analýzu oxidické vrstvy na povlaku TiNb, který je nanášen metodou PVD na různé titanové substráty. Materiál TiNb je pro svojí dobrou kompatibilitu vnímán jako vhodný biomateriál, hlavně pak jako náhrada ...
  • Ověření vlivu optimalizovaných podmínek na vlastnosti výrobku 

   Autor: Ježek Štěpán; Vedoucí práce: Jeníková Zdeňka; Oponent práce: Valenta Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-11)
   Bakalářská práce se zabývá vlivem optimalizace výrobního procesu na konečnou kvalitu a funkčnost výrobku. Obsah práce je rozdělen do tří částí. První část se teoreticky zabývá obecnými vlastnostmi polymerů. Druhá část se ...