Now showing items 1-20 of 148

  • Laserové povrchové kalení litin s kuličkovým grafitem 

   Author: Matěj Pečený; Supervisor: Krčil Jan; Opponent: Mores Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá povrchovým laserovým kalením litiny s kuličkovým grafitem. V teoretické části jsou popsány základní druhy litin a ostatní metody povrchového kalení. V experimentální části je vyhodnocena ...
  • Změny mikrostruktury žárových nástřiků při teplotním zatížení 

   Author: Jakub Minařík; Supervisor: Čížek Jan; Opponent: Medřický Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-26)
   Mikrostruktura žárových nástřiků může být značně ovlivněna teplotním zatížením různého druhu. Tato práce se zabývá studiem změn mikrostruktury keramické svrchní vrstvy plazmově stříkané tepelné bariéry při vysokoteplotní ...
  • Slitina NiTi připravená technologií studené kinetizace 

   Author: Tomáš Heller; Supervisor: Čížek Jan; Opponent: Singh Reeti
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-26)
   Tato práce se zabývá slitinou NiTi vyrobenou metodou studené kinetizace. Teoretická část práce popisuje principy, vlastnosti a aplikace metody studené kinetizace a dále slitiny NiTi. V experimentální části práce je poté ...
  • Posouzení kvality spojů svařované konstrukce 

   Author: Ondřej Zedník; Supervisor: Čižmárová Elena; Opponent: Mihaliková Mária
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-26)
   Tato práce se zabývá posouzením svarů svarové konstrukce. V teoretické části byla popsána problematika metod svařování. Byly řešeny přeměny materiálu při svařování a vady, které při něm mohou nastat. Také jsou uvedeny ...
  • Hodnocení mikrostruktury kované slitiny 6082 metodou EBSD 

   Author: Mikuláš Kačena; Supervisor: Mára Vladimír; Opponent: Očenášek Vladivoj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-26)
   Práce se zabývá změnami v mikrostruktuře hliníkové slitiny EN AW-6082 po tváření za tepla a následném tepelném zpracování. Popisuje základní principy plastické deformace, odpevňovacích dějů a precipitačního vytvrzování. V ...
  • Příprava a testování vzorků kompozitu s recyklovanými uhlíkovými vlákny 

   Author: Martin Maštera; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Antoň Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-28)
   Bakalářská práce pojednává o problematice kompozitních materiálů s polymerní termoplastickou matricí. V teoretické části porovnává výhody a nevýhody použití termoplastických matric s dnes převážně používanými reaktoplastickými ...
  • Hodnocení mikrostruktury 3D tištěné slitiny TiNbTaSn po tepelném zpracování 

   Author: Petr Beran; Supervisor: Cvrček Ladislav; Opponent: Denk František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-28)
   Práce se zabývá vyhodnocením mikrostruktury 3D tištěné slitiny Ti24Nb4Ta8Sn před a po tepelném zpracování. Důvodem je snaha o nahrazení Ti6Al4V. Teoretická část je věnována titanu, titanovým slitinám, 3D tisku a tepelnému ...
  • Vliv mikrostruktury na mechanické vlastnosti různých typů odlitků ze slitiny IN738LC 

   Author: Petr Šárek; Supervisor: Horník Jakub; Opponent: Čmakal Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tématem této bakalářské práce je vyhodnocení a korelace mikrostruktury a mechanických vlastností odlitků různých rozměrů z niklové superslitiny Inconel 738 LC. V teoretické části práce jsou popsány základní vlastnosti ...
  • Vlastnosti kompozitu UltreX™ SureTouch™ 

   Author: Petr Čapek; Supervisor: Čižmárová Elena; Opponent: Velgosová Oksana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá stanovením mechanických a fyzikálních vlastností kompozitního materiálu UltreX™ SureTouch™. Jedná se o kompozitní materiál složen z vrstev skelného vlákna v epoxidové pryskyřici a vrstev ...
  • Vliv kvality odlévaní a tepelného zpracování na vlastnosti odlitků 

   Author: Lucie Konopíková; Supervisor: Čižmárová Elena; Opponent: Mihaliková Mária
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Bakalářská práce se v teoretické části zabývá stručným popisem běžných druhů litin a jejich tepelným zpracováním. V praktické části je vyhodnocována mikrostruktura a vady 3F1 litiny po odlití, po žíhání, kalení a popouštění.
  • Vliv oxidace na adhezi titanového povlaku 

   Author: Filip Wick; Supervisor: Krčil Jan; Opponent: Tolde Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Práce se zaměřuje výzkumem vlivu oxidové vrstvy na adhezi titanového povlaku, připraveného metodou PVD a HiPIMS. Substrátem pro povlak byl zvolen PEEK (polyetheretherketon) a PEEK-CF (polyetheretherketon s uhlíkovými ...
  • Vlastnosti sintrovaných slitin na bázi Cu-Sn 

   Author: Jan Hofbauer; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Bricin David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení sintrovaných cínových bronzů především z hlediska otěruvzdornosti a tvrdosti. Porovnávány byly bronzy s hmotnostním obsahem cínu 10, 15 a 20 % a cínový bronz s hmotnostním obsahem ...
  • Návrh a charakterizace mikropumpy na bázi magnetické tvarové paměti 

   Author: Gabriel Bruno Parreira; Supervisor: Krum Stanislav; Opponent: Sedlák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato práce se věnuje studiu účinků kuličkování (Shot-peening - SP) na napětí dvojčatění (Twinning stress - TS) a intenzitu odlehčení (spring-back - SB) na 10M modulovanou NiMnGa slitinu s magnetickou tvarovou pamětí (Magnetic ...
  • Rozbor a návrh přípravy precipitačního modelu tepelně aktivované precipitace pro progresivní austenitickou ocel 

   Author: Lukáš Nevstával; Supervisor: Horváth Jakub; Opponent: Čmakal Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá přiblížením problematiky precipitace v progresivní austenitické oceli SUPER 304H se zaměřením na precipitaci sigma fáze. Cílem této práce je položit základy pro návrh zjednodušeného ...
  • Matematická analýza dat z precipitace sigma fáze v progresivní oceli SUPER 304H 

   Author: Vojtěch Dedek; Supervisor: Horváth Jakub; Opponent: Čmakal Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
   Předmětem této práce je analýza dat precipitace sigma fáze v oceli SUPER 304H a ověření na základě porovnání s pořízenými snímky, zdali je analýza vhodná k popisu precipitace sigma fáze anebo není. Data použitá pro analýzu ...
  • Mechanické vlastnosti zápustkového výkovku vrtulového listu 

   Author: František Kalianko; Supervisor: Cejp Jiří; Opponent: Matyska Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
   Bakalářská práce zhodnocuje současnou výrobu výkovků vrtulových listů. V teoretické části pojednává o hliníkových slitinách používaných v letectví, zabývá se moderními, perspektivními slitinami a jejich tepelném zpracování. ...
  • Hodnocení kvality tvrdoměrných deštiček 

   Author: Jan Potůček; Supervisor: Čižmárová Elena; Opponent: Mihaliková Mária
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
   Bakalářská práce zkoumá kvalitu tvrdoměrných destiček. Teoretická část se v první kapitole zabývá samotným měřením tvrdosti podle Brinella, Rockwella, Vickerse a Knoopa. V další kapitole je rozebráno tepelné zpracování ...
  • Strukturní analýza odlitků z niklové slitiny B1914 

   Author: Vojtěch Princ; Supervisor: Horník Jakub; Opponent: Siegl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
   Předmětem této práce je strukturní analýza odlitků ze slitiny niklu B1914. Teoretická část je z počátku zaměřena na vlastnosti niklu a jeho slitiny. V další části práce je rešerše orientována na niklové superslitiny, ...
  • Povrchové kalení vybraných litých slitin železa 

   Author: Jan Stoudek; Supervisor: Horník Jakub; Opponent: Mores Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
   Tato Bakalářská práce se v teoretické části zabývá problematikou litin, jejich základním rozdělením, vlastnostmi, možnostmi zlepšení jejich vlastností prostřednictvím dalšího tepelného zpracování. V praktické části se ...
  • Hodnocení kvality opravných svarových spojů z austenitické vysokolegované oceli určené pro nadkritickou uhelnou energetiku 

   Author: Filip Müller; Supervisor: Horváth Jakub; Opponent: Junek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Tato práce pojednává o vybraných možnostech hodnocení kvality opravných svarových spojů z austenitické vysokolegované oceli určené pro nadkritickou uhelnou energetiku. Bakalářská práce se zaměřuje na dvě oceli. Zaobírá se ...