Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 66

  • Struktura a vlastnosti oceli na odlitky G22NiMoCr5-6 

   Autor: Kment Tomáš; Vedoucí práce: Sobotová Jana; Oponent práce: Ekstein Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
   Bakalářská práce se věnuje problematice slévárenské technologie se zaměřením na metodu vytavitelného modelu používanou ve firmě Kdynium a.s., kde autor práce působil v rámci praxe v technologickém oddělení. Je provedena ...
  • Vliv orientace výztuže na porušování vláknových kompozitů 

   Autor: Ondruška Samuel; Vedoucí práce: Čižmárová Elena; Oponent práce: Kadlec Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-15)
   Táto bakalárska práca je zameraná na skúmanie spojitosti medzi orientáciou vláken a porušovaním vláknových kompozitov. V literárnej časti sú popísané všeobecné vlastnosti kompozitných materiálov, výroba a základy ich ...
  • Vliv podmínek přípravy vzorků z polymerních prášků 

   Autor: Jindra Jakub; Vedoucí práce: Jeníková Zdeňka; Oponent práce: Vacková Taťana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá vlivem teploty přípravy vzorků z polymerních prášků na jejich výsledné mechanické vlastnosti. Teoretická část popisuje základní charakteristiky polymerních materiálů - krystalizaci, morfologii ...
  • Analýza tvařitelnosti uhlíkových ocelí 

   Autor: Ducháč Alfred; Vedoucí práce: Horník Jakub; Oponent práce: Dvořák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-14)
   Tato práce se zabývá problematikou hlubokotažných ocelí. Obsahuje informace o základním rozdělení ocelí používané v automobilovém průmyslu a jejich zkoušení. Experimentální část řeší porovnání dvou materiálových šarží oceli ...
  • Vlastnosti kompozitu z polymléčné kyseliny a přírodních vláken 

   Autor: Havránek Tomáš; Vedoucí práce: Jeníková Zdeňka; Oponent práce: Němeček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou kompozitních materiálů z polymléčné kyseliny a přírodních vláken. V teoretické části jsou popsány vlastnosti a druhy vybraných kompozitních materiálů a je charakterizován ...
  • Vliv úpravy povrchu polymerního prášku na pevnost spoje mezi kovem a plastem 

   Autor: Sezemský Jan; Vedoucí práce: Jeníková Zdeňka; Oponent práce: Špatenka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Tato práce se zabývá vlivem plazmové úpravy polyethylenového prášku na změnu pevnosti spoje kov - plast a změnu jeho vlastností. V praktické části jsou porovnávány vzorky tvořené neupraveným a plazmově upraveným slinutým ...
  • Materiálové charakteristiky hliníkových odlitků v tlaku 

   Autor: Krátká Michaela; Vedoucí práce: Horník Jakub; Oponent práce: Maráz Kornel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením mechanických vlastností hliníkových odlitků. Hlavním cílem této práce je určení vlastností slitiny AlSi9Cu3(Fe) v tlaku. Dále se práce zabývá vlastnostmi v tahu a strukturou ...
  • Opotřebení břitů povlakovaných nástrojů pro lékařské aplikace 

   Autor: Brzoň Jakub; Vedoucí práce: Denk František; Oponent práce: Dolejší Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou lékařských nástrojů. V teoretické části je uvedena problematika provádění lékařských úkonů, vhodných materiálů pro výrobu lékařských nástrojů a metody povlakování. V experimentální ...
  • Porovnání oxidických vrstev připravených různými metodami na titanu a jeho slitinách 

   Autor: Darebník Adam; Vedoucí práce: Sobotová Jana; Oponent práce: Hnilica František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby a charakterizace tenké oxidické vrstvy na povrchu čistého titanu, slitiny Ti6Al4V a slitiny Ti39Nb. Uvedená vrstva na povrchu titanu a jeho slitin zajišťuje výraznou ...
  • Hodnocení změn povrchu lékařských nástrojů při opakovaném sterilizačním procesu 

   Autor: Krausová Michaela; Vedoucí práce: Cvrček Ladislav; Oponent práce: Denk František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Bakalářská práce se zabýva problematikou materiálů, které se používají pro výrobu lékařských nástrojů. Zaměřuje se na korozivzdorné oceli a jejich povrchové úpravy, včetně dějů. Dále jsou představeny děje, které probíhají ...
  • Žáruvzdorné oceli pro energetický průmysl 

   Autor: Šumský Ladislav; Vedoucí práce: Hájková Pavlína; Oponent práce: Horník Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou žáruvzdorných ocelí, které jsou používány v energetickém průmyslu při teplotách 800 až 1100 °C. Jedná se o feritické, austenitické, duplexní (austeniticko-feritické) oceli a žáruvzdorné ...
  • Vliv tepelného zpracování na strukturu kovových materiálů vyrobených 3D tiskem 

   Autor: Šulc Jakub; Vedoucí práce: Cvrček Ladislav; Oponent práce: Čejka Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Cílem bakalářské práce je posoudit vliv tepelného zpracování na strukturu kovového materiálu vyrobeného 3D tiskem. V teoretické části práce jsou shrnuty poznatky o metodách aditivních technologií a jejich aplikací. Dále ...
  • Možnosti aplikace metody DSC 

   Autor: Mazáčová Veronika; Vedoucí práce: Čižmárová Elena; Oponent práce: Mára Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Bakalářská práce se zabývá možnostmi aplikace diferenciální skenovací kalorimetrie DSC na hodnocení vlastností polymerů. Tato termoanalytická metoda nachází široké uplatnění při ověřování jakosti polymerních materiálů, ...
  • Dopování titanových materiálů dusíkem 

   Autor: Augulis Marek; Vedoucí práce: Tolde Zdeněk; Oponent práce: Hájková Pavlína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-01)
   Práce se zabývá vypracováním postupu dopování titanových materiálů dusíkem a následně měřením i vyhodnocením tribologických vlastností vzorků připravených za použití různých dávek dusíku a lišících se teplot žíhání. Zárověň ...
  • Perspektivní materiály pro svarové a návarové spoje odolné abrazivnímu opotřebení 

   Autor: Křivánek Jakub; Vedoucí práce: Beneš Libor; Oponent práce: Hlavatý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   První část práce se zabývá perspektivními materiály používanými v oblasti navařování, zejména pak ve vazbě na mechanismy a projevy abrazivního opotřebení. V experimentální části jsou pak vybrány a zkoumány návary na bázi ...
  • Iontová nitridace povlaku chromu naneseného metodou PVD 

   Autor: Havlíková Martina; Vedoucí práce: Krum Stanislav; Oponent práce: Horník Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením struktury, nanotvrdosti, hloubky průniku dusíku a adheze povlaků na bázi chromu a dusíku vytvořenými magnetronovým naprašováním s následnou iontovou nitridací. Práce je součástí ...
  • Tribologické vlastnosti oxidovaných a nitridovaných povrchů 

   Autor: Jánský Tomáš; Vedoucí práce: Starý Vladimír; Oponent práce: Hnilica František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou kloubních náhrad, a to zejména hodnocením "otěruvzdorností" vytvořené vrstvy nebo naneseného povlaku, která určuje životnost samotné kloubní náhrady. Část teoretická popisuje materiály ...
  • Povlaky pro snížení tření a otěru v automobilových aplikacích 

   Autor: Buřil Matěj; Vedoucí práce: Cvrček Ladislav; Oponent práce: Daněk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Bakalářská práce se zabývá snižováním koeficientu tření a opotřebení v motorových částech automobilů. V teoretické části se věnuje porovnání tribologických vlastností DLC povlaků a DLC povlaků dopovaných kovem. Dále zkoumá ...
  • Studium vlivu úpravy povrchu na kvalitu spoje kov-plast 

   Autor: Jeník Filip; Vedoucí práce: Špatenka Petr; Oponent práce: Cerman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Lepení je významná technologická operace, kterou lze dosáhnout spojení dvou materiálů. Výsledná kvalita a pevnost spoje závisí nejenom na typu použitého lepidla a druhu slepovaných materiálů, ale také na případné povrchové ...
  • Hodnocení vlivu zpracování na mikrostruktury vybraných Al slitin 

   Autor: Bednář Radek; Vedoucí práce: Horník Jakub; Oponent práce: Starka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením velikosti zrna a rozložením minoritních fází po průřezu polotovarů vyrobených litím a tvářením ze slitin EN AW 6110 a EN AW 6082. Jedná se o slitiny ze skupiny Al-Mg-Si. K ...