Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 48

  • Studium vlivu úpravy povrchu na kvalitu spoje kov-plast 

   Autor: Jeník Filip; Vedoucí práce: Špatenka Petr; Oponent práce: Cerman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Lepení je významná technologická operace, kterou lze dosáhnout spojení dvou materiálů. Výsledná kvalita a pevnost spoje závisí nejenom na typu použitého lepidla a druhu slepovaných materiálů, ale také na případné povrchové ...
  • Hodnocení vlivu zpracování na mikrostruktury vybraných Al slitin 

   Autor: Bednář Radek; Vedoucí práce: Horník Jakub; Oponent práce: Starka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením velikosti zrna a rozložením minoritních fází po průřezu polotovarů vyrobených litím a tvářením ze slitin EN AW 6110 a EN AW 6082. Jedná se o slitiny ze skupiny Al-Mg-Si. K ...
  • 3D charakteristiky drsnosti povrchu pro biologické aplikace 

   Autor: Horák Martin; Vedoucí práce: Starý Vladimír; Oponent práce: Podaný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením topografie vzorků materiálů, užívaných v biomedicíně. Byly použity vzorky Ti, TiNb, TiAlV a Fe (austenitická ocel) s odlišnou morfologií materiálu, na které byl nanesen povlak ...
  • Vliv parametrů SPS (Spark Plasma Sintering) na mikrostrukturu kompozitů s SiC matricí 

   Autor: Gavrilova Kristina; Vedoucí práce: Horník Jakub; Oponent práce: Krum Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-24)
   Práce se zabývá problematikou porovnání a hodnocení struktury kompozitů s SiC matricí při různých podmínkách přípravy materiálu metodou SPS (Spark Plasma Sintering), mikroskopickým vyhodnocením porezity, rozložení výztuže ...
  • Hodnocení kvality tvrzených vrstev 

   Autor: Kreibich Karel; Vedoucí práce: Horník Jakub; Oponent práce: Čižmárová Elena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Práce se zabývá tématem tvrzených povrchových vrstev na ocelích. Pozornost je věnována povrchovému kalení, cementaci, nitridaci, karbonitridaci, nitrocementaci, sírování a bórování. Popsány jsou základní principy tvorby ...
  • Vliv podložky na mechanické vlastnosti povlaků při magnetronovém naprašování 

   Autor: Pertlík Dan; Vedoucí práce: Starý Vladimír; Oponent práce: Hnilica František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-29)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu substrátu na povlak pro biomechanický průmysl. V teoretické části je vytvořen přehled metod povlakování, měření tloušťky, tvrdosti a jiných vlastností povlaku. V experimentální ...
  • Perspektivní materiály pro technologii HVOF s aplikací v dopravní technice 

   Autor: Nosek Martin; Vedoucí práce: Beneš Libor; Oponent práce: Tomčík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Práce se zabývá současnými postupy nanášení žárových nástřiků a jejich použití na strojní součásti, které jsou využívány především pro dopravní techniku. Analyzuje druhy a typy přídavných materiálů, jejich základní vlastnosti, ...
  • Metody testování lepených spojů. 

   Autor: Weberová Zuzana; Vedoucí práce: Špatenka Petr; Oponent práce: Cerman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-14)
   Lepidla jsou jedním ze způsobů spojování dílů do sestav. Mají široké využití v průmyslu a proto je nutná řádná znalost vlatsností jdnotlivých lepidel. Protože je potřeba, aby při testování jdnotlivých vlastností byly ...
  • Vlastnosti kompozitního povlaku modifikovaného nanočásticemi 

   Autor: Málek Jan; Vedoucí práce: Cejp Jiří; Oponent práce: Miřejovský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá zjištěním mechanických vlastností a struktury kompozitního materiálu s pracovním názvem CCE6 na bázi epoxidové matrice a výztuže zejména z uhlíkových nanočástic CNT´S. V teoretické části ...
  • Vliv teploty okolí na dobu zpracovatelnosti plechů z Al-slitiny 2024 

   Autor: Drachyova Valeriya; Vedoucí práce: Beneš Libor; Oponent práce: Zvěřina Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-08)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je popis průběhu procesu precipitačního vytvrzování hliníkové slitiny AW-2024, s ohledem na dobu skladování materiálu pří různých teplotách po provedeném rozpouštěcím žíhání. Práce se ...
  • Vytváření oxidových vrstev na slitinách TiNb pro aplikace v zubním lékařství 

   Autor: Pondelová Dagmara; Vedoucí práce: Starý Vladimír; Oponent práce: Fojt Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-02)
   V práci byly studovány vlastnosti oxidové vrstvy biokompatibilní slitiny Ti připravené anodickou oxidací. Slitina Ti39Nb je perspektivní biokompatibilní materiál a jeho oxidace slouží jako základ pro úpravy povrchu vytvořením ...
  • Vliv parametrů CHTZ na hlučnost ozubení 

   Autor: Vastl Vojtěch; Vedoucí práce: Horník Jakub; Oponent práce: Hošek Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-27)
   Tato práce zkoumá vliv materiálové charakteristiky na hlučnost převodovek. Měření bylo prováděno na čtvrtém rychlostním stupni automatické, šestistupňové převodovce, kde na základě statistických hodnot měření byla zjištěna ...
  • Materiálové a technologické aspekty perspektivních vysokopevných ocelí pro aplikace v konstrukci dopravních prostředků 

   Autor: Dudlíček Jan; Vedoucí práce: Beneš Libor; Oponent práce: Tomčík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-17)
   Tato práce se zabývá ocelemi používanými v konstrukci osobních automobilů, zejména ocelemi vysokopevnými. Cílem práce je teoreticky popsat oceli používané v automobilovém průmyslu, důkladněji popsat nejpoužívanější ...
  • Termická oxidace titanových slitin a jejich povlaků 

   Autor: Socha Václav; Vedoucí práce: Sobotová Jana; Oponent práce: Hnilica František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-18)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby a charakterizace oxidické vrstvy po termické oxidaci při teplotě 600 °C po dobu 8 hodin. Oxidická vrstva byla vytvářena na technicky čistém titanu, na PVD povlaku ze slitiny ...
  • Vliv vybraných faktorů na korozní degradaci vysokopevných ocelí. 

   Autor: Rusňáková Kateřina; Vedoucí práce: Cejp Jiří; Oponent práce: Holec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá vysokopevnými ocelemi, používanými v letecké výrobě, vystavenými přirozenému a agresivnímu prostředí, jež u nich vyvolává korozní degradaci. Udává představu o rychlosti a velikosti korozního ...
  • Svařitelnost vysokopevných plechů v konstrukci osobního automobilu 

   Autor: Hejduk Jiří; Vedoucí práce: Beneš Libor; Oponent práce: Mohyla Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Bakalářská práce se věnuje svařitelnosti vysokopevných materiálů používaných v konstrukci osobního automobilu. V bakalářské práci jsou popsány nejpoužívanější ocelové materiály, jejich vlastnosti, chemické složení a konkrétní ...
  • Vliv struktury na mikrotvrdost polymerů 

   Autor: Sýkora Štěpán; Vedoucí práce: Čižmárová Elena; Oponent práce: Holec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Bakalářská práce se zabývá vlivem struktury na mikrotvrdost polymerních materiálů. Teoretická část popisuje základní vlastnosti, morfologii a měření mikrotvrdosti polymerních materiálů. Praktická část je zaměřena na ...
  • Bariérové povlaky snižující uvolňování kovových iontů pro lékařské aplikace 

   Autor: Vasil Tomáš; Vedoucí práce: Cvrček Ladislav; Oponent práce: Denk František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou kovových biomateriálů a možnostmi jak tyto materiály povrchově upravit, aby došlo ke snížení difuze částic z povrchu kovu. V první části práce jsou vyjmenovány a popsány základní ...
  • Hodnocení vlivu podmínek pracování na popouštěcí křehkost oceli 22CrMoNiWV8-8 

   Autor: Pecháček Jiří; Vedoucí práce: Horník Jakub; Oponent práce: Hnilica František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-27)
   Práce se zabývá problematikou hodnocení oceli 22CrMoNiWV8-8 v podmínkách simulujících teplotní režimy při zpracování hmotných výkovků. Vzorky po austenitizaci 1200 °C po dobu 2 h a zakalení do oleje byly následně žíhány v ...
  • Mikroskopické hodnocení vad výstřiků 

   Autor: Tschunková Lenka; Vedoucí práce: Čižmárová Elena; Oponent práce: Horník Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením vad odlitků kompozitů s polymerní matricí. V teoretické části jsou popsány polymery a kompozity. Dále je vysvětlen postup výroby polymerních výrobků vstřikováním. V poslední ...