Zobrazují se záznamy 1-20 z 103

   Klíčové slovo
   additive technology,sintering,Ti6Al4V ELI,implant,heat treatment [1]
   aditivní technologie,slinování,Ti6Al4V ELI,implantát,tepelné zpracování [1]
   AlSi9Cu3(Fe),pressure casting,testing of material,tension test,pressure test,metalography [1]
   AlSi9Cu3(Fe),tlakový odlitek,zkoušení materiálu,tahová zkouška,tlaková zkouška,metalografie [1]
   Aluminium alloy AlCuMg, heat treatment, mechanical properties,tensile test,elektrical conductivity [1]
   Aluminum alloy, EN AW 6110, EN AW 6082, grains size,secondary phase [1]
   Biomaterial, surface modification, toxicity, ion release, biocompatibility, coating, corosion [1]
   Biomaterials, roughness, titanium alloy, TiNb coating, cell adhesion [1]
   Biomateriál, úprava povrchu, toxicita, uvolňování iontů, biokompatibilita, povlak, koroze [1]
   Biomateriály, drsnost, titanové slitiny, TiNb povlak, adheze buněk [1]
   Bonding joints, adhesives, normative testing, standard, plastics, metal [1]
   casting technology,investment casting,high strength steel for casting,mechanical properities,structure [1]
   Chemical - thermal threatment, metalography, hardness testing, evaluation of quality, surface layers. [1]
   Composites Matrix Reinforcement Nanoparticles Mechanical properties Structure Dispersion Composite CCE6 Carbon nanoparticles CNT´S [1]
   Composites,natural fibers,polylactic acid,bio-composites [1]
   Čistý titan,slitiny titanu,oxidická vrstva,biokompatibilita,termická oxidace,anodická oxidace [1]
   Deep drawing steel,stamping,mechanical properties,metallography [1]
   diferenciální skenovací kalorimetrie,DSC,polymery,zkoušky polymerů,termická analýzdiferenciální skenovací kalorimetrie,termická analýza [1]
   differential scanning calorimetry,DSC,polymers,polymer testing,thermal analysidifferential scanning calorimetry,thermal analysis [1]
   DLC coatings,roughness,wettability,sterilization,corrosion,medical instruments [1]