Now showing items 1-20 of 114

  • 3D charakteristiky drsnosti povrchu pro biologické aplikace 

   Author: Horák Martin; Supervisor: Starý Vladimír; Opponent: Podaný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením topografie vzorků materiálů, užívaných v biomedicíně. Byly použity vzorky Ti, TiNb, TiAlV a Fe (austenitická ocel) s odlišnou morfologií materiálu, na které byl nanesen povlak ...
  • 3D tisk beta-titanových slitin 

   Author: Denisa Svobodová; Supervisor: Tolde Zdeněk; Opponent: Písařík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-15)
   Tato práce se zabývá 3D tiskem beta titanové slitiny Ti25Nb4Ta8Sn pro biomedicínu. Cílem práce je porovnat prášky slitiny titanu Ti6Al4V a beta titanové slitiny Ti25Nb4Ta8Sn stejně jako zjistit, zda jejich chemické složení ...
  • Analýza oxidických vrstev na titanu 

   Author: Netřebský Jan; Supervisor: Sobotová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Analýza tvařitelnosti uhlíkových ocelí 

   Author: Ducháč Alfred; Supervisor: Horník Jakub; Opponent: Dvořák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-14)
   Tato práce se zabývá problematikou hlubokotažných ocelí. Obsahuje informace o základním rozdělení ocelí používané v automobilovém průmyslu a jejich zkoušení. Experimentální část řeší porovnání dvou materiálových šarží oceli ...
  • Aplikace bezolovnatých materiálů v chladírenském průmyslu 

   Author: Mukařovská Klára; Supervisor: Cejp Jiří; Opponent: Nepovím Radovan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-22)
   Bakalářská práce obsahujeinformace o problematice používání olovnatých materiálů. V úvodu práce je uvedena norma, která omezuje používání olova kvůli jeho toxicitě. Dále jsou uvedeny alternativy, kterými můžeme olovnaté ...
  • Bariérové povlaky snižující uvolňování kovových iontů pro lékařské aplikace 

   Author: Vasil Tomáš; Supervisor: Cvrček Ladislav; Opponent: Denk František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou kovových biomateriálů a možnostmi jak tyto materiály povrchově upravit, aby došlo ke snížení difuze částic z povrchu kovu. V první části práce jsou vyjmenovány a popsány základní ...
  • Ca/P bioaktivní povlaky na titanových slitinách 

   Author: Tomáš Krupka; Supervisor: Tolde Zdeněk; Opponent: Vlčák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Bakalářská práce na téma Ca/P bioaktivní povlaky na titanových slitinách shrnuje současné poznání v oblasti bioaktivních materiálů, zejména titanových slitin. A jejich úpravy povrchů a využití povrchových vrstev pro dosažení ...
  • Charakterizace adheze vrstev laků pro náročné aplikace 

   Author: Steiner Vít; Supervisor: Vacková Taťana; Opponent: Nevoralová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
   Bakalářská práce se zabýva problematikou laků, které se používají při náročných aplikacích. Práce se zaměřuje se na polymerní nepigmentované laky, jejich vytvrzování a vlastnosti po vytvrzování. V experimentální části byly ...
  • Charakterizace vlivu tepelného zpracování na strukturu polyhydroxyalkanoátu (PHA) 

   Author: Anna Bílková; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Kule Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-15)
   Cílem práce je provést prvotní studii k biodegradovatelnému polymeru založenému na obnovitelných zdrojích. Vzorek PHA byl dodán na Ústav materiálů na Fakultu strojní se záměrem následného zpracování aditivními technologiemi. ...
  • Depozice wolframových vrstev na ocelové substráty pomocí technologie RF-ICP 

   Author: Jakub Vála; Supervisor: Čížek Jan; Opponent: Kovářík Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá technologií radiofrekvenčního indukčně vázaného plazmatu, a využitím této technologie pro nástřiky wolframu na ocelové substráty. Hlavním cílem této práce je porovnání závislosti vlastností ...
  • Dopování titanových materiálů dusíkem 

   Author: Augulis Marek; Supervisor: Tolde Zdeněk; Opponent: Hájková Pavlína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-01)
   Práce se zabývá vypracováním postupu dopování titanových materiálů dusíkem a následně měřením i vyhodnocením tribologických vlastností vzorků připravených za použití různých dávek dusíku a lišících se teplot žíhání. Zárověň ...
  • Experimentální metody při vyhodnocování nitridovaných vrstev 

   Author: Lebduška Jan; Supervisor: Sobotová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Hodnocení kvality odlitků na základě materiálových charakteristik 

   Author: Hájek Jiří; Supervisor: Čižmárová Elena; Opponent: Mihaliková Mária
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou slévárenství, konkrétně odlitky z litiny s lupínkovým grafitem. Podstatou experimentální části bylo ověření, zda hodnocené odlitky splňují kvalitativní parametry vycházející z ...
  • Hodnocení kvality tvrzených vrstev 

   Author: Kreibich Karel; Supervisor: Horník Jakub; Opponent: Čižmárová Elena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Práce se zabývá tématem tvrzených povrchových vrstev na ocelích. Pozornost je věnována povrchovému kalení, cementaci, nitridaci, karbonitridaci, nitrocementaci, sírování a bórování. Popsány jsou základní principy tvorby ...
  • Hodnocení odolnosti materiálů na vodní stroje proti abrazivnímu opotřebení 

   Author: Hluchý Tomáš; Supervisor: Cejp Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Hodnocení vlivu podmínek pracování na popouštěcí křehkost oceli 22CrMoNiWV8-8 

   Author: Pecháček Jiří; Supervisor: Horník Jakub; Opponent: Hnilica František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-27)
   Práce se zabývá problematikou hodnocení oceli 22CrMoNiWV8-8 v podmínkách simulujících teplotní režimy při zpracování hmotných výkovků. Vzorky po austenitizaci 1200 °C po dobu 2 h a zakalení do oleje byly následně žíhány v ...
  • Hodnocení vlivu zpracování na mikrostruktury vybraných Al slitin 

   Author: Bednář Radek; Supervisor: Horník Jakub; Opponent: Starka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením velikosti zrna a rozložením minoritních fází po průřezu polotovarů vyrobených litím a tvářením ze slitin EN AW 6110 a EN AW 6082. Jedná se o slitiny ze skupiny Al-Mg-Si. K ...
  • Hodnocení změn povrchu lékařských nástrojů při opakovaném sterilizačním procesu 

   Author: Krausová Michaela; Supervisor: Cvrček Ladislav; Opponent: Denk František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Bakalářská práce se zabýva problematikou materiálů, které se používají pro výrobu lékařských nástrojů. Zaměřuje se na korozivzdorné oceli a jejich povrchové úpravy, včetně dějů. Dále jsou představeny děje, které probíhají ...
  • Iontová nitridace povlaku chromu naneseného metodou PVD 

   Author: Havlíková Martina; Supervisor: Krum Stanislav; Opponent: Horník Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením struktury, nanotvrdosti, hloubky průniku dusíku a adheze povlaků na bázi chromu a dusíku vytvořenými magnetronovým naprašováním s následnou iontovou nitridací. Práce je součástí ...
  • Kloubní implantáty pro živý organismus 

   Author: Udatný Vojtěch; Supervisor: Pešlová Františka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)