• 3D charakteristiky drsnosti povrchu pro biologické aplikace 

   Autor: Horák Martin; Vedoucí práce: Starý Vladimír; Oponent práce: Podaný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením topografie vzorků materiálů, užívaných v biomedicíně. Byly použity vzorky Ti, TiNb, TiAlV a Fe (austenitická ocel) s odlišnou morfologií materiálu, na které byl nanesen povlak ...
  • Analýza oxidických vrstev na titanu 

   Autor: Netřebský Jan; Vedoucí práce: Sobotová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Analýza tvařitelnosti uhlíkových ocelí 

   Autor: Ducháč Alfred; Vedoucí práce: Horník Jakub; Oponent práce: Dvořák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-14)
   Tato práce se zabývá problematikou hlubokotažných ocelí. Obsahuje informace o základním rozdělení ocelí používané v automobilovém průmyslu a jejich zkoušení. Experimentální část řeší porovnání dvou materiálových šarží oceli ...
  • Aplikace bezolovnatých materiálů v chladírenském průmyslu 

   Autor: Mukařovská Klára; Vedoucí práce: Cejp Jiří; Oponent práce: Nepovím Radovan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-22)
   Bakalářská práce obsahujeinformace o problematice používání olovnatých materiálů. V úvodu práce je uvedena norma, která omezuje používání olova kvůli jeho toxicitě. Dále jsou uvedeny alternativy, kterými můžeme olovnaté ...
  • Bariérové povlaky snižující uvolňování kovových iontů pro lékařské aplikace 

   Autor: Vasil Tomáš; Vedoucí práce: Cvrček Ladislav; Oponent práce: Denk František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou kovových biomateriálů a možnostmi jak tyto materiály povrchově upravit, aby došlo ke snížení difuze částic z povrchu kovu. V první části práce jsou vyjmenovány a popsány základní ...
  • Dopování titanových materiálů dusíkem 

   Autor: Augulis Marek; Vedoucí práce: Tolde Zdeněk; Oponent práce: Hájková Pavlína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-01)
   Práce se zabývá vypracováním postupu dopování titanových materiálů dusíkem a následně měřením i vyhodnocením tribologických vlastností vzorků připravených za použití různých dávek dusíku a lišících se teplot žíhání. Zárověň ...
  • Experimentální metody při vyhodnocování nitridovaných vrstev 

   Autor: Lebduška Jan; Vedoucí práce: Sobotová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Hodnocení kvality tvrzených vrstev 

   Autor: Kreibich Karel; Vedoucí práce: Horník Jakub; Oponent práce: Čižmárová Elena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Práce se zabývá tématem tvrzených povrchových vrstev na ocelích. Pozornost je věnována povrchovému kalení, cementaci, nitridaci, karbonitridaci, nitrocementaci, sírování a bórování. Popsány jsou základní principy tvorby ...
  • Hodnocení odolnosti materiálů na vodní stroje proti abrazivnímu opotřebení 

   Autor: Hluchý Tomáš; Vedoucí práce: Cejp Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Hodnocení vlivu podmínek pracování na popouštěcí křehkost oceli 22CrMoNiWV8-8 

   Autor: Pecháček Jiří; Vedoucí práce: Horník Jakub; Oponent práce: Hnilica František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-27)
   Práce se zabývá problematikou hodnocení oceli 22CrMoNiWV8-8 v podmínkách simulujících teplotní režimy při zpracování hmotných výkovků. Vzorky po austenitizaci 1200 °C po dobu 2 h a zakalení do oleje byly následně žíhány v ...
  • Hodnocení vlivu zpracování na mikrostruktury vybraných Al slitin 

   Autor: Bednář Radek; Vedoucí práce: Horník Jakub; Oponent práce: Starka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením velikosti zrna a rozložením minoritních fází po průřezu polotovarů vyrobených litím a tvářením ze slitin EN AW 6110 a EN AW 6082. Jedná se o slitiny ze skupiny Al-Mg-Si. K ...
  • Hodnocení změn povrchu lékařských nástrojů při opakovaném sterilizačním procesu 

   Autor: Krausová Michaela; Vedoucí práce: Cvrček Ladislav; Oponent práce: Denk František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Bakalářská práce se zabýva problematikou materiálů, které se používají pro výrobu lékařských nástrojů. Zaměřuje se na korozivzdorné oceli a jejich povrchové úpravy, včetně dějů. Dále jsou představeny děje, které probíhají ...
  • Iontová nitridace povlaku chromu naneseného metodou PVD 

   Autor: Havlíková Martina; Vedoucí práce: Krum Stanislav; Oponent práce: Horník Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením struktury, nanotvrdosti, hloubky průniku dusíku a adheze povlaků na bázi chromu a dusíku vytvořenými magnetronovým naprašováním s následnou iontovou nitridací. Práce je součástí ...
  • Kloubní implantáty pro živý organismus 

   Autor: Udatný Vojtěch; Vedoucí práce: Pešlová Františka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Korelace materiálových charakteristik oceli L200 získaných zkouškou tahem a zkouškou ohybem 

   Autor: Baďura Ivan; Vedoucí práce: Cejp Jiří; Oponent práce: Procházka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá stanovením koeficientů korelace mezi charakteristikami mechanických vlastností vysoce korozivzdorné oceli LC 200 N legované dusíkem. V teoretické části je popsán přehled jednotlivých druhů ...
  • Materiálové a technologické aspekty perspektivních vysokopevných ocelí pro aplikace v konstrukci dopravních prostředků 

   Autor: Dudlíček Jan; Vedoucí práce: Beneš Libor; Oponent práce: Tomčík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-17)
   Tato práce se zabývá ocelemi používanými v konstrukci osobních automobilů, zejména ocelemi vysokopevnými. Cílem práce je teoreticky popsat oceli používané v automobilovém průmyslu, důkladněji popsat nejpoužívanější ...
  • Materiálové charakteristiky hliníkových odlitků v tlaku 

   Autor: Krátká Michaela; Vedoucí práce: Horník Jakub; Oponent práce: Maráz Kornel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením mechanických vlastností hliníkových odlitků. Hlavním cílem této práce je určení vlastností slitiny AlSi9Cu3(Fe) v tlaku. Dále se práce zabývá vlastnostmi v tahu a strukturou ...
  • Mechanické vlastnosti kompozitu s uhlíkovými a skleněnými vlákny 

   Autor: Gomolák Peter; Vedoucí práce: Cejp Jiří; Oponent práce: Průcha Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Mechanické vlastnosti povlaku TiNb, připraveného metodou PVD 

   Autor: Šobáňová Veronika; Vedoucí práce: Tolde Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Metalografické hodnocení nitridované vrstvy 

   Autor: Vrchotová Miroslava; Vedoucí práce: Sobotová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)