Show simple item record

Product Planning in Enterprise Oriented on Lean Productiondc.contributor.advisorZralý Martin
dc.contributor.authorKrs Jakub
dc.date.accessioned2016-05-13T08:26:54Z
dc.date.available2016-05-13T08:26:54Z
dc.date.issued2015-06-18
dc.identifierKOS-587864863105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63629
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá softwarovou podporou plánování výroby ve štíhlém automotive podniku. Pro efektivní fungování podniku je nutné, aby se plán výroby transformoval do výrobních příkazů. To znamená, že je nutné mít výkonný SW, který je napojen na ERP a zajišťuje výměnu informací mezi ERP a stroji. Takovému SW se říká MES (Manufacturing execution system) a kromě výše zmíněných funkcí zajišťuje další užitečné funkce pro řízení, kontrolu a další oblasti spojené s výrobou. Cílem mé práce je navrhnout doplnění stávající aplikace systému MES ve společnosti BOS Automotive Products CZ s.r.o. o další efektivně využitelné moduly. Řešením je návrh na doplnění těchto modulů pomocí srovnání současného stavu implementace s doporučující normou asociace ZVEI. To je doplněno o rešerši známých východisek štíhlé výroby. To je důležité zejména pro správné fungování systému MES. Následně byla vydána doporučení pro implementaci systému a měření užitku implementace navrhovaného řešení. To povede k doplnění těchto modulů do stávající aplikace MES ve společnosti BOS Automotive Products CZ s.r.o. a ve výsledku k zefektivnění přenosu a poskytování dat a tím umožní analyzovat výrobu a navrhovat opravná řešení. Tím podnik dosáhne vyšší efektivity ve výrobě a úspory nákladů.cze
dc.description.abstractThe topic of the thesis is software support of production planning. An effective company needs to transform the production plan to the production commands. That means powerful software with connection to an ERP ensures data exchange between machinery and ERP. This SW is called MES (Manufacturing execution system) and ensures many useful functions in fields of Steering, Checking and other areas connected with production. The goal of the thesis is to propose new effectively usable modules of the current application of the MES in BOS Automotive Products CZ s.r.o. company. The solution of that is the adding of new modules based on comparison of the current state with the standard of the ZVEI association. This solution includes researching the Lean production's options. This is important for a proper function of MES. The recommendations of implementation and measurement of results were suggested afterwards. That leads to adding of the modules to the current application of MES in BOS Automotive Products CZ s.r.o. and to further analysis of production, higher effectivity and costs reduction.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectštíhlá výroba, plánování výroby, MES, manufacturing execution systém, řízení výrobycze
dc.subjectLean production, production planning, MES, manufacturing execution system, production managementeng
dc.titleVýrobní plánování v podniku orientovaném na štíhlou výrobucze
dc.titleProduct Planning in Enterprise Oriented on Lean Productioneng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2015-08-25
dc.contributor.refereeErnest Vítězslav
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika podnikucze
theses.degree.grantorústav řízení a ekonomiky podnikucze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record