Show simple item record

Effect of inert gases to the performance of the drying section of the paper machine

dc.contributor.advisorHoffman Pavel
dc.contributor.authorŠimral Jan
dc.date.accessioned2016-05-13T08:25:28Z
dc.date.available2016-05-13T08:25:28Z
dc.date.issued2016-01-26
dc.identifierKOS-587864416705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63581
dc.description.abstractTato práce se zabývá problematikou přestupu tepla při výrobě pytlového papíru. Čtenář se v úvodu práce seznámí s procesy potřebnými k výrobě buničiny a jejímu následnému zpracování na finální produkt, pytlový papír. Následuje teoretická část týkající se přenosu tepla při kondenzaci páry a vliv vzduchu na přenos tepla. V dalších kapitolách je popsána sušící část a clupaková jednotka, jež byla předmětem zkoumání. V závěru jsou vyhodnocena naměřená data a poskytnuta doporučení dalšího postupu po prokázání úspěchu pilotního projektu u jednotky clupak.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the issue of heat transfer in the production of sack paper. The reader is in the introduction acquainted with the processes necessary for the production of pulp and its subsequent processing to the final product, sack paper. There follows the theoretical part concerning the transfer of heat during the condensation of steam and influence of air during heat transfer. In subsequent chapters describes the drying part and clupak unit, which was under investigation. In the end, I evaluate the measured data and made recommendations to further action after proving the success of the pilot project at the unit clupak.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectpapír, sušící část, clupak, pára, součinitel přenosu tepla, tepelná vodivost, teplota povrchucze
dc.subjectpaper, drying part, clupak, heat transfer coefficient, thermal conductivity, surface temperatureeng
dc.titleVliv inertních plynů na výkon sušící části papírenského strojecze
dc.titleEffect of inert gases to the performance of the drying section of the paper machineeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-02-12
dc.contributor.refereeKadlec Milan
theses.degree.disciplineProcesní technikacze
theses.degree.grantorústav procesní a zpracovatelské technikycze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record