Show simple item record

A Comparison of Radiant Panels and Ceiling Mounted Airhandling Units

dc.contributor.advisorHojer Ondřej
dc.contributor.authorHomolka Tomáš
dc.date.accessioned2016-05-13T08:25:21Z
dc.date.available2016-05-13T08:25:21Z
dc.date.issued2015-06-18
dc.identifierKOS-587864404605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63577
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vytápěním velkoprostorového objektu - průmyslové haly. Cílem této práce je zpracování celkem 3 variant otopných soustav pro řešený objekt: - Varianta č. 1 uvažuje k předávání tepla do prostoru teplovodní sálavé panely. - Varianta č. 2 uvažuje k předávání tepla do prostoru teplovzdušné jednotky s využitím tepla z centralizovaného zásobování teplem. - Varianta č. 3 uvažuje k předávání tepla do prostoru teplovzdušné jednotky s využitím kondenzačního plynového kotle u každé jednotky. Dalším cílem této práce bylo provedení ekonomické analýzy investičních a provozních nákladů jednotlivých variant řešení otopných soustav. Tato ekonomická analýza byla provedena ve dvou řešeních, přičemž provozní náklady byly vypočteny nejprve dle normy DIN V 18599 a poté dle Denostupňové (známé také jako Gradenové) metody. Celkové provozní náklady se u jednotlivých variant liší až o 15 %, což u jedné z variant znamená rozdíl cca 725 tisíc Kč za rok provozu otopné soustavy. V závěru práce byly shrnuty výsledky ekonomické analýzy, vybrána ekonomicky nejvýhodnější varianta a následně vyjádřen závěr.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with the heating of a large-sized object - an industrial building. The aim of this thesis is to introduce three options of heating systems designed for the object: - Option 1 considers the transfer of heat into the building by radiant panels. - Option 2 considers the transfer of heat into the building by ventilation units using the heat from the centralized heat distribution system. - Option 3 considers the transfer of heat into the building by ventilation units using the heat from burning natural gas in condensing boilers, which are attached to each unit. Another focus of the study was an economic analysis of investment and operating costs regarding the different options of heating systems mentioned above. Two solutions were drafted regarding the economic analysis. Firstly, the operating costs were calculated according to the DIN V 18599 guidelines and then using the Graden method. The total operating expenses differ by up to 15%, which means the 725k CZK p.a. difference. In conclusion, the thesis summarizes the results of economic analysis, the most economically efficient method is selected and the possible solution is then drafted.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectvytápění, sálavé vytápění, teplovzdušné vytápění, sálavé panely, teplovzdušné jednotky, ekonomická analýza, případová studiecze
dc.subjectheating, radiant heating, hot-air heating, radinat panels, hot-air ventilation units, economic analysis, case studyeng
dc.titlePorovnání sálavých panelů a podstropních teplovzdušných jednotekcze
dc.titleA Comparison of Radiant Panels and Ceiling Mounted Airhandling Unitseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2015-08-27
dc.contributor.refereeVavřička Roman
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav techniky prostředícze
theses.degree.programmeInteligentní budovycze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record