Show simple item record

Operational Management of Sport-Social Resort: Proposal of Reporting and Creation of Prognosis

dc.contributor.advisorZralý Martin
dc.contributor.authorŠneberková Ludmila
dc.date.accessioned2016-05-13T08:24:59Z
dc.date.available2016-05-13T08:24:59Z
dc.date.issued2015-06-07
dc.identifierKOS-587864371205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63560
dc.description.abstractTématem diplomové práce je návrh reportingu a tvorba prognózy pro operativní řízení sportovně - společenského resortu. Práce obsahuje relevantní teorie k problematikám reportingu a metodám prognózování, na které navazuje praktická část diplomové práce, jejímž obsahem je analýza stávající situace resortu a následný návrh řešení a vyhodnocení přínosů. Cílem práce je navrhnout takový systém reportingu, který by řídícím pracovníkům přinášel objektivní informace o provozně-ekonomickém stavu resortu, na základě kterých by měli usnadněnou funkci rozhodování. Neposledním cílem je navrhnout pomocí statistických metod prognózu návštěvnosti resortu na stanovené období.cze
dc.description.abstractThe topic of this thesis is a proposal of reporting and creation of prognosis for the operational management of sport-social resort. The thesis includes relevant theories related to the issue of reporting and prognosis methods which are followed by the practical part of the thesis. The subject of the practical part is the analysis of the current situation of the sector and subsequently, the design of solutions and evaluation of their benefits. The objective of the thesis is proposal of such a reporting system that will provide the managers with objective information about operational and economic state of the sector. The decision making of the managers equipped with this new system should be facilitated considerably. Another aim of this thesis is to create, by means of statistical methods, an attendance prognosis of the resort in a specified period of time.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectReporting Prognóza Operativní řízení Relevantní teorie Analýza Návrh Vyhodnocenícze
dc.subjectReporting Prognosis Operational Management Relevant theories Analysis Proposal Evaluationeng
dc.titleNávrh reportingu a tvorba prognózy pro operativní řízení sportovně-společenského resortucze
dc.titleOperational Management of Sport-Social Resort: Proposal of Reporting and Creation of Prognosiseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2015-08-25
dc.contributor.refereeOberhofnerová Eliška
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika podnikucze
theses.degree.grantorústav řízení a ekonomiky podnikucze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record