Show simple item record

Market analysis of passenger cars

dc.contributor.advisorŽáček Vladimír
dc.contributor.authorLoun Miroslav
dc.date.accessioned2016-05-13T08:24:13Z
dc.date.available2016-05-13T08:24:13Z
dc.date.issued2015-06-25
dc.identifierKOS-587864200305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63527
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je analyzovat indický trh osobních automobilů z hlediska společnosti ŠKODA AUTO a.s. a navrhnout opatření, která by dokázala posílit její tržní postavení. V teoretické části jsou definovány pojmy, které je potřeba znát při analýze trhu. Tyto pojmy slouží k snazšímu pochopení problematiky práce. Tato část je věnována všem nezbytným částem analýzy trhu, ve které je zahrnuta i analýza konkurence a SWOT analýza. V praktické části se jako první popisuje Indie z hlediska demografie, geografie a ekonomie, pro snazší pochopení fungování země jako celku. Z této části se navazuje na hlavní část a tou je analýza trhu automobilů se zaměřením na osobní automobily. Následuje část o společnosti ŠKODA AUTO a.s., která se zaměřuje na prodeje této společnosti a na její konkurenty. Tato část je zakončena SWOT analýzou, na kterou navazují shrnutí a opatření, které by měly pomoci společnosti ŠKODA AUTO a.s. na tomto trhu.cze
dc.description.abstractThe bachelors thesis is focused on analysis of indian market with passenger cars from the perspective of SKODA AUTO company. I want to design measures, which would be able to reach strenghten market position. Part with theory contain definitions of terms, which are important to know during market analysis. These terms are helpful to easier understanding of my thesis. This part is related to all necessary parts of analysis of market and in which analysis and SWOT analysis are included. Practical part is described as a first in India from point of demography, geography and economic way, for easy understanding as function of complex world. From this part continues to main part, which is analyze automobile market with passenger cars. Than continue part about Škoda car company, which is focused on sale and competitors of this company. This part is completed by SWOT analysis, on which is continue summary and preventive actions, which would be helpful to SKODA AUTO company on this market.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectAutomobilový trh, Indie, Škoda Auto, SWOT analýza, konkurence, osobní automobil, analýza trhucze
dc.subjectAutomobile market, India, Skoda Auto, SWOT analysis, competition, passenger car, market analysiseng
dc.titleAnalýza trhu osobních automobilůcze
dc.titleMarket analysis of passenger carseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2015-08-26
dc.contributor.refereeKuncová Veronika
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav řízení a ekonomiky podnikucze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record