Show simple item record

Design of an Experimental Device for Planar Surface Grinding of Test Specimens

dc.contributor.advisorVrba Pavel
dc.contributor.authorUlrych Michal
dc.date.accessioned2016-05-13T08:23:50Z
dc.date.available2016-05-13T08:23:50Z
dc.date.issued2015-06-18
dc.identifierKOS-575130765805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63507
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem experimentálního zařízení pro výrobu mnohostěnu. Práce obsahuje tři konstrukční návrhy zařízení. Na základě analýzy byla vybrána varianta, která nejlépe splňuje zvolená kritéria. Pro vybranou variantu jsou provedeny návrhové a kontrolní výpočty a je zpracována kompletní výrobní dokumentace.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis describes the design of experimental equipment for the production of a polyhedron. The work contains three design proposals of devices. Based on the analysis, the variant which meets the selected criteria was chosen. For the choosen variant the design and strength calculations have been done and also the complete production documentation was processed.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectbrousící stroje, horniny, mnohostěn;cze
dc.subjectgrinding machines, rocks, polyhedron;eng
dc.titleNávrh experimentálního zařízení pro broušení rovinných ploch zkušebních vzorkůcze
dc.titleDesign of an Experimental Device for Planar Surface Grinding of Test Specimenseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2015-08-25
dc.contributor.refereeSvoboda Libor
theses.degree.disciplineVýrobní stroje a zařízenícze
theses.degree.grantorústav výrobních strojů a zařízenícze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record