Show simple item record

Proposal of Mobile Workshop for Servicing Lorries

dc.contributor.advisorZralý Martin
dc.contributor.authorNěmec Petr
dc.date.accessioned2016-05-13T08:23:18Z
dc.date.available2016-05-13T08:23:18Z
dc.date.issued2015-06-17
dc.identifierKOS-571673063205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63480
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem přestavby mobilní dílny pro servis nákladních automobilů, kalkulací nákladů a zisku při její realizaci. Práce byla vytvořena ve spolupráci se společností PONTI Kunčí s.r.o. Práce je rozdělena do šesti částí. V první části je vymezen cíl, úkoly a obsah práce. V druhé části je vymezena problematika práce a analýza. Třetí část je věnována relevantní teorii. Čtvrtá a pátá část obsahují samotný návrh řešení s včetně kalkulace nákladů a doporučení pro implementaci. V poslední části jsou shrnuty výsledky této bakalářské práce.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis is dealing with proposal of mobile workshop for servicing lorries and with costs and profit calculation for its realisation. Thesis was made in cooperation with company PONTI Kunčí s.r.o.. It is divided into six parts. In first part there is a demarcation of goal, tasks and thesis content. In second part there is demarcation of the problem and analysis. Third part is spend to relevant theory. Fourth and fifth part contains the proposal itself, including the costs calculation and recommendation for implementation. In the last part there is a summary of results of this thesis.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectkalkulace nákladů, mobilní dílna, náklady na výrobu, přestavba automobilucze
dc.subjectcosts calculation, mobile workshop, production costs, car conversioneng
dc.titleNávrh mobilní dílny pro servis nákladních automobilůcze
dc.titleProposal of Mobile Workshop for Servicing Lorrieseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-09-02
dc.contributor.refereeŽemlička Petr
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav řízení a ekonomiky podnikucze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record