Show simple item record

Problems of hockey pucks production

dc.contributor.advisorBryksí Stunová Barbora
dc.contributor.authorBaše Lukáš
dc.date.accessioned2016-05-13T08:22:20Z
dc.date.available2016-05-13T08:22:20Z
dc.date.issued2015-06-19
dc.identifierKOS-571673049305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63425
dc.description.abstractV této bakalářské práci jsou podrobněji popsány a vysvětleny všechny důležité postupy vedoucí k výrobě hokejových puků. Kromě historie puků a pryže obecně, je zde přiblíženo rozdělení kaučuků pro výrobu hokejových puků, dále také složení kaučukové směsi a její následné zpracování. To zahrnuje míchání kaučukové směsi, vytlačování této směsi a následné nařezávání na kousky, které jsou naskládány do formy tlakového lisu, ve kterém probíhá vulkanizace, po které puk získá všechny potřebné mechanické vlastnosti. Po vulkanizaci jsou puky vytlačeny z formy a dopadají do připravených beden pod lisem. Vlivem teploty po vulkanizaci jsou puky ještě nějakou dobu tvárné a tím jak dopadají do bedny, se navzájem na povrchu deformují. Zjištěná teplota, při které se puky navzájem již neporušují, je 111 °C. Této teploty samotný puk dosáhne při pozvolném chladnutí za 8 minut od vyjmutí z formy. Puky v bedně za stejnou dobu dosahují teploty 167,6 °C. Praktickým výstupem této práce jsou návrhy vhodných řešení, které zamezují deformaci puků na povrchu snížením teploty nebo dopadu, a zlepší tak jejich vzhled a sníží zmetkovitost.cze
dc.description.abstractIn this bachelor's thesis are described in detail and explained all the important processes leading to the production of hockey pucks. Besides the history pucks and rubber generally is also approached division rubbers for manufacturing hockey pucks, and also the composition of the rubber mixture and its subsequent processing. This involves mixing a rubber mixture, extruding the mixture and subsequent slicing into pieces which are stacked in a form in which vulcanization proceeds, after which the puck obtained all the necessary mechanical properties. Subsequently pucks are pushed from the mold and fall into the prepared boxes under the press. Due to the temperatures after vulcanization are pucks some time ductile and thus as they fall into the box, they deformed each other. The observed temperature when the pucks do not deform each other is 111 °C. This temperature reaches the puck during slow cooling in 8 minutes after removing from the mold. Pucks in the box at the same time reach a temperature of 167.6 °C. The practical outcome of this work are designs for appropriate solutions to prevent deformation of the puck on the surface by lowering the temperature or impact, and thus improve their appearance and reduce wastage.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectvulkanizace výroba hokejových puků optimalizace technologického postupu po vulkanizacicze
dc.subjectvulcanization hockey pucks production optimization of technological process after vulcanizationeng
dc.titleProblematika výroby hokejových pukůcze
dc.titleProblems of hockey pucks productioneng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-09-01
dc.contributor.refereeHauschke Ondřej
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav strojírenské technologiecze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record