Show simple item record

Comparison of BPMN and DEMO Business Process Modelling from a Business User Perspectivedc.contributor.advisorNáplava Pavel
dc.contributor.authorRadvan Michal
dc.date.accessioned2016-04-07T14:33:32Z
dc.date.available2016-04-07T14:33:32Z
dc.date.issued2015-06-08
dc.identifierKOS-673471300505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/62947
dc.description.abstractObsahem této práce je vzájemné porovnání metodiky DEMO a notace BPMN, které jsou určeny k modelování podnikových procesů. Vycházeno přitom bylo z odborných článků, které se touto problematikou zabývaly na teoretické úrovni. Na základě nich byly stanoveny hypotézy, které se v této práci ověřují z pohledu běžných uživatelů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je čtenář seznámen s pojmem proces, procesní řízení a modelování procesů. Na závěr kapitoly je představena notace BPMN a metodika DEMO. V praktické části byla vybrána reálná firma, jejíž procesy jsou rozebrány a namodelovány oběma technikami. Následuje anketa na posouzení vzniklých modelů mezi vybranými zaměstnanci firmy. Hodnocení ankety slouží k vyvrácení nebo potvrzení stanovených hypotéz. Výstupem práce je mnoho zajímavých poznatků, které by mohly posloužit dalším pracím jako předloha.cze
dc.description.abstractThe content of this diploma thesis is the comparison DEMO methodology and BPMN notation which are intended for business process modeling. Sources of the comparison were scholarly articles that dealt with this issue on a theoretical level. On the basis of these scientific papers hypotheses have been set which this work verified by real users. The thesis is divided into theoretical an practical part. In theoretical part is the reader acquainted with the term of process, process management and process modeling. At the end of chapter is introduced BPMN notation and DEMO methodology. In the practical part was selected real company whose processes are analyzed and modeled both techniques. These processes are afterwards modeled of both technique. To assess the resulting models was created a survey among selected employees of the company. The outcome of this work is also a lot of interesting information that could serve as a pattern to other works.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectProces, procesní řízení, modelování procesů, DEMO, BPMN, procesní model, notace procesního modelu, podnikový procescze
dc.subjectProcess, process management, process modeling, DEMO, BPMN, process model, process model notation, business processeng
dc.titlePorovnání způsobů modelování podnikových procesů pomocí BPMN a DEMO z pohledu běžných uživatelůcze
dc.titleComparison of BPMN and DEMO Business Process Modelling from a Business User Perspectiveeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2016-02-16
dc.contributor.refereeSalač David
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record