Show simple item record

Ways of Business Process Modelling Notations Comparisondc.contributor.advisorNáplava Pavel
dc.contributor.authorCimpl Lukáš
dc.date.accessioned2016-02-25T14:55:36Z
dc.date.available2016-02-25T14:55:36Z
dc.identifierKOS-587864456605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/62774
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá způsoby srovnání notací pro modelování byznys procesů. Základem je seznámení s celým životním cyklem procesu, procesním řízením, modelováním procesu a notacemi BPMN/UML. Důležitou oblastí je souhrnná rešerše metod, které jsou vymezeny pro porovnávání notací. Součástí práce je vytvoření hodnotícího procesu na základě závěrů tematických zdrojů. Praktickým výstupem je metodika k aplikaci navrženého postupu spolu s jejím ověřením na vzorových diagramech Procesního portálu FEL ČVUT v Praze.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with methods for comparing notations of modeling business processes. The principle examines the entire life-cycle of the process, process management, process modeling and BPMN/UML notations. An important part includes a comprehensive review of methods used for comparing the notations. The study includes formation of an evaluation process based on the conclusions of the appropriate thematic sources. The practical output is a methodology for the application of the proposed procedure along with its verification using model diagrams of the Process Portal of the FEE CTU in Prague.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectProcesní řízení, byznys proces, modelovací notace, Business Process Modeling Notation, Unified Modeling Languagecze
dc.titleZpůsoby srovnání notací pro modelování byznys procesůcze
dc.titleWays of Business Process Modelling Notations Comparisoneng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2016-02-16
dc.contributor.refereePergl Robert
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record