Show simple item record

VOG Data Processing with Aim to Dyslexia Detectiondc.contributor.advisorFabián Vratislav
dc.contributor.authorJuklová Alena
dc.date.accessioned2015-05-28T12:07:12Z
dc.date.available2015-05-28T12:07:12Z
dc.identifierKOS-587864821405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/62110
dc.description.abstractDiplomová práce seznamuje čtenáře s problematikou včasné diagnostiky dyslexie u předškolních dětí. Podává stručný přehled metod sledování očních pohybů, které jsou důležitou součástí vyšetření zaměřujících se na poruchy čtení. Dále hledá vhodné statistické a klasifikační metody pro analýzu dat naměřených na skupině dyslektických a zdravých dětí v rámci výzkumného projektu č. TA 01011138: Sledování očních pohybů pro diagnostiku v neurovědách. Praktická část je zaměřena na hodnocení kvality záznamů očních pohybů, po níž následuje korekce a výběr záznamů relevantních pro statistické vyhodnocení. Ze zpracovaných dat jsou dále statickými a klasifikačními metodami analyzovány hodnoty vybraných příznaků pro dyslektickou a kontrolní skupinu. Statistickou a klasifikační analýzou dat z úlohy fixační stabilita jsou nalezeny signifikantní rozdíly mezi skupinami zejména pro příznaky hodnotící počet patologických odskoků způsobených nekontrolovanými pohyby oka vyšetřovaného během úlohy.cze
dc.description.abstractTheoretical part of the diploma thesis focuses on dyslexia diagnosis of preschool children. General overview of eye tracking methods, which are important part of examination focused on reading disabilities, follows. In the last theoretical part appropriate statistical and classification methods for data analysis have been found. These data come from research project n. TA 01011138: Eye tracking for diagnosis in neuroscience, where dyslectic as well as healthy children were recorded. Practical part of the thesis focuses on evaluation of records quality and selection of relevant records for further statistical analysis. From the processed records values of selected data features are analysed by selected statistical and classification methods. Significant diferences between dyslectic and healthy (control) group in fixation stability task have been found for features evaluating patological leaps caused by uncontrolled eye movements during examination.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectDyslexie, oční pohyby, statistická analýza dat, Matlab.cze
dc.titleZpracování videookulografických dat se zaměřením na detekci dyslexiecze
dc.titleVOG Data Processing with Aim to Dyslexia Detectioneng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeMacaš Martin
theses.degree.disciplineBiomedicínské inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeBiomedicínské inženýrství a informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record