Show simple item record

Validity Check of Methodology for Multivariate EEG Signal Processing of Patients with Language Aphasia

dc.contributor.advisorJeždík Petr
dc.contributor.authorHolý Tomáš
dc.date.accessioned2015-05-28T11:39:46Z
dc.date.available2015-05-28T11:39:46Z
dc.identifierKOS-654565843405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61964
dc.description.abstractTato práce je nezávislým ověřením metodiky multivariantního zpracování EEG záznamů dětských pacientů s vývojovou dysfázií. Cílem je analyzovat, zda by za využití vhodné metody parametrizace signálu, v tomto případě algoritmu directed transfer function - DTF, šlo pomocí EEG u pacientů diagnostikovaných vývojovou dysfázií rozlišit podrobnosti jinak stanovené psychologickým vyšetřením a vyšetřením na MRI.cze
dc.description.abstractThis thesis is independent check of validity of multivariate approach for processing EEG records of pediatric patients with developmental dysphasia. The aim is to analyze whether using appropriate methods of signal parameterization allow to distinguish details otherwise specified by psychological examination and MRI examination. The parameterization used in this case is directed transfer function - DTF.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectVývojová dysfázie, EEG, DTD, zpracování signálu, statistikacze
dc.titleOvěření metodiky multivariantního zpracování EEG záznamů dětských pacientů s vývojovou dysfáziícze
dc.titleValidity Check of Methodology for Multivariate EEG Signal Processing of Patients with Language Aphasiaeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster's thesiseng
dc.contributor.refereeGerla Václav
theses.degree.disciplineBiomedicínské inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeBiomedicínské inženýrství a informatikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record