Show simple item record

Extension of the Control System for the Magnetic Manipulator with a Non-Flat Surface

dc.contributor.advisorZemánek Jiří
dc.contributor.authorFilip Jan
dc.date.accessioned2015-05-28T11:31:59Z
dc.date.available2015-05-28T11:31:59Z
dc.identifierKOS-587865359605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61947
dc.description.abstractObsahem této bakalářské práce je rozšíření platformy pro magnetickou manipulaci Magman. V úvodu se tato práce zabývá návrhem a výrobou zakřiveného povrchu, který tvoří základnu pro řízení pohybu jedné či více kuliček. V práci jsou zdokumentovány požadavky a postup výroby zakřiveného povrchu pomocí 3D tisku. Následně tato práce popisuje odvození exaktního matematického modelu pro popis dynamiky odvalující se kuličky založeného na Lagrangeově rovnici pro neholonomní systémy. Odvozený matematický model je doplněn detailní analýzou dynamického chování zakládájící se na numerické simulaci. Dále je popsáno úspěšné ověření modelu pomocí srovnávacích experimentů na laboratorní platformě. Získaný matematický model lze aplikovat pro popis valivého pohybu míčku na povrchu rovinném, sférickém i toroidním. Na závěr se tato práce zabývá návrhem zpětnovazebního řízení pohybu jednoho i více míčků pro laboratorní platformu se zakřiveným povrchem. Zpětnovazební smyčka využívá měření polohy v obrazu a tvarování magnetického silového pole k manipulaci objektem. V závěru této práce jsou prezentovány výsledky řízení, kterých bylo na laboratorní platformě dosaženo.cze
dc.description.abstractThis bachelor's thesis is concerned with the augmentation of the magnetic manipulation platform Magman. Namely, it describes the design and fabrication of a non-planar surface to provide a base for motion control of one or multiple steel balls. Firstly, this thesis documents the surface's design requirements and manufacture process based on 3D printing. Secondly, an exact mathematical model for description of ball's motion dynamics is provided based on Lagrange's equation for nonholonomic systems. The mathematical model is accompanied by a detailed analysis of its dynamic behaviour based on simulations and verification by comparison with experiments on the laboratory platform. Proposed derivation of mathematical model may be applied to a ball rolling on planar, spherical or toroidal surfaces. Finally, this work deals with the design of a feedback controller for manipulation with one or multiple steel balls on the non-flat surface. The feedback controller uses vision-based position measurement and steers the ball by shaping surrounding magnetic field. Achieved results of various control strategies on the real laboratory platform are evaluated.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subject3D tisk, Lagrangeova rovnice, neholonomní omezení, nelineární systémy, odhadování, číslicové řízení na více vzorkovacích frekvencích, magnetická manipulace, polohování na základě obrazu.cze
dc.titleRozšíření řídicího systému pro magnetickou manipulaci na zakřiveném povrchucze
dc.titleExtension of the Control System for the Magnetic Manipulator with a Non-Flat Surfaceeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typebachelor's thesiseng
dc.contributor.refereeDostál Jiří
theses.degree.disciplineRobotikacze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record