Show simple item record

Asynchronous Decentralized Prioritized Planning for Cooperative Vehiclesdc.contributor.advisorSchaefer Martin
dc.contributor.authorVavřinec Matěj
dc.date.accessioned2015-05-28T11:31:20Z
dc.date.available2015-05-28T11:31:20Z
dc.identifierKOS-587865354805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61925
dc.description.abstractModerní automobily jsou vybavovány technologií umožňující částečnou automati- zaci řízení. Očekává se, že autonomní vozidla v blízké budoucnosti plně převezmou řízení od lidí. Tato bakalářská práce se věnuje úpravě a následné aplikaci priorit- ního plánování jako koordinačního mechanismu pro autonomní vozidla na doménu silničního provozu. Navržená metoda je následně otestována na dopravním simulá- toru. Experimenty ukazují, že tato metoda je schopna bezkolizně řídit umělý provoz na simulátorech. Model prostředí byl sice zjednodušen, nicméně výsledky slibují zají- mavý budoucí výzkum na poli multiagentních koordinačních systémů pro autonomní vozidla.cze
dc.description.abstractModern cars are being equipped with technologies enabling partial automation of driving. It is expected, that the autonomous vehicles are going to take full control from the humans in the near future. This thesis deals with modification and subsequent application of the Prioritized Planning as a coordination mechanism for models of the autonomous vehicles in the Road Traffic Domain. The proposed method is tested on a traffic simulator. The experiments show, that the method is able to control an artificial traffic on the simulators without any collisions. The model of the environment was simplified, however the results promise an interesting future research in the field of multi-agent coordination systems for autonomous vehicles.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectautonomní vozidla, koordinace, prioritní plánování, multiagentní hledání cestcze
dc.titlePrioritizované plánování pro kooperativní vozidlacze
dc.titleAsynchronous Decentralized Prioritized Planning for Cooperative Vehicleseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeČáp Michal
theses.degree.disciplineInformatika a počítačové vědycze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record