Show simple item record

Differences in EEG Signal between Gifted and Average Adolescents

dc.contributor.advisorŠtěpánová Karla
dc.contributor.authorBukovský Petr
dc.date.accessioned2015-05-28T11:28:45Z
dc.date.available2015-05-28T11:28:45Z
dc.identifierKOS-587865348005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61894
dc.description.abstractTato bakalářská práce si klade za cíl určit rozdíly v zapojení různých částí mozku u nadaných adolescentů oproti průměrně nadaným v průběhu řešení úlohy mentální rotace. Vybraným jedincům bylo během řešení úlohy snímáno EEG, z jehož výsledků se bude pro porovnání vycházet. V první části práce proběhlo předzpracování EEG a výpočet příznaků. Pro porovnání rozdílů v zapojení různých částí mozku byla provedena selekce příznaků, různé metody klasifikace a vizualizace dat. Kvůli špatnému EEG záznamu byly z experimentu vyřazeny některé subjekty. Selekce a klasifikace prokázaly rozdíly zejména v zapojení mediální oblasti mozku. To potvrdila i vizualizace, která navíc prokázala zvýšenou aktivitu v temporálních lalocích u nadaných adolescentů. Nadaní při řešení úloh logického charakteru zapojují části mozku, kde se nacházejí asociační centra. Na základě výsledků může být nadaným a průměrně nadaným adolescentům přizpůsobena výuka podle dovedností.cze
dc.description.abstractThe purpose of this bachelor thesis is to determine differences in the brain activity of gifted and average adolescents during the mental rotation task. The experiment is based on EEG results, which were measured during this task. After signal preprocessing frequency and statistical features were calculated. To compare the brain activity was performed selection, classification and visualization of EEG results. Some subjects were excluded because of bad EEG signals. Selection and classification proved different brain activity especially on electrodes Fz and Cz. This results was confirmed by visualization, which also showed increased activity of gifted adolescents in the temporal lobe.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectMozek, EEG, mentální rotace, artefakty, segmentace, dopředná selekce, zpětná eliminace, klasifikace, naivní Bayesovský klasifikátor, vícevrstvý perceptron, rozhodovací strom.cze
dc.titleAnalýza rozdílů EEG signálu nadaných a průměrně nadaných adolescentůcze
dc.titleDifferences in EEG Signal between Gifted and Average Adolescentseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typebachelor's thesiseng
dc.contributor.refereeSieger Tomáš
theses.degree.disciplineRobotikacze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record