Show simple item record

Locomotion Generation for Modular Robotsdc.contributor.advisorVonásek Vojtěch
dc.contributor.authorProuza Milan
dc.date.accessioned2015-05-28T11:23:21Z
dc.date.available2015-05-28T11:23:21Z
dc.identifierKOS-587864833605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61823
dc.description.abstractV diplomové práci jsou popsány metody pro automatické generování pohybů pro modulární roboty. Řídicí signály pro aktuátory modulů jsou získávány metodami založenými na principu Central Pattern Generation (CPG). Optimalizaci parametrů CPG zajišťují biologicky inspirované metody Particle Swarm Optimization (PSO) a Genetický Algoritmus (GA). Za účelem snížení počtu časově nákladných vyhodnocení fitness funkce byly uvedené algoritmy rozšířeny o metodu Fitness Estimation. Výkony obou optimalizačních algoritmů za různých okolností byly statisticky porovnány. Důležitou úlohou modulární robotiky je vypořádání se se závadami modulů. V této práci je navržena nová preventivní metoda zmírňující dopad poruch na pohyb robotu a je porovnána se standardními generátory pohybu v situacích s poruchami. Experimenty byly prováděny v simulátoru vytvořeném pro potřeby této práce a vybrané pohybové vzory byly spuštěny na reálných robotech.cze
dc.description.abstractIn this diploma thesis, methods for automatic locomotion generation for modular robots are investigated. Methods based on Central Pattern Generation (CPG) are used to generate control signals for actuators of modules. Optimization of CPGs parameters is processed by two bio-inspired methods, Particle Swarm Optimization (PSO) and Genetic Algorithm (GA). To decrease the number of expensive fitness evaluations, the Fitness Estimation method was applied to both PSO and GA. The performance of optimization methods under different circumstances was statistically compared. An important task of modular robotics is coping with module failures. A novel preventive method for decreasing the impact of failures is proposed in this work and verified together with standard locomotion generators in a scenario with failures. The experiments were conducted using a dedicated simulation environment and selected motion patterns were executed on real robots.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectrobot, modulární, pohyb, poruchacze
dc.titleGenerování pohybu pro modulární robotycze
dc.titleLocomotion Generation for Modular Robotseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeNeumann Sergej
theses.degree.disciplineRobotikacze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record