Show simple item record

Evaluating of Usability of PROFINET Protocol in Medical Technology

dc.contributor.advisorZatloukal Michal
dc.contributor.authorBřezinová Barbora
dc.date.accessioned2015-05-28T11:01:45Z
dc.date.available2015-05-28T11:01:45Z
dc.identifierKOS-587864758405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61746
dc.description.abstractCílem diplomové práce je seznámení s komunikačním standardem PROFINET, který se v současnosti používá především v oblasti automatizace, jeho současným využitím v lékařské technice a návrhem jeho dalšího možného použití v této oblasti. Dva z návrhů možného použití jsou v této práci porovnány se stávajícími řešeními. Poslední části této práce je měření, pomocí kterého se porovnají komunikace třech standardů, PROFINET, UDP/IP a TCP/IP, na základě parametrů komunikace (jitter zpoždění, determiničnost zpoždění, vzorkovací frekvence, přenosová rychlost, spolehlivost a bezpečnost přenosu). Měření bylo provedeno v EMC komoře za stavu bez rušení a při rušení přijímače o různých frekvencích rušení.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to introduce the PROFINET communication standard, which is currently used mainly in the field of automation, its current utilisation in medical technology and suggestions for possible further utilization in this field. Two of the suggestions of possible utilization are compared to current solutions in this thesis. The last part of this thesis is the measurement by which the three communication standards PROFINET, UDP/IP and TCP/IP, are compared. This comparison is based on the communications parameters (jitter delay, determinism delay, sampling frequency, bit rate, reliability and security of transmission). Measurement was carried out in the EMC chamber under the state without interference and receiver interference for different interference frequencies.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectPROFINET, Lékařská technika, Ethernet & IP, UDP, TCP, IRT, OSI model, Průmyslová komunikacecze
dc.titleVyhodnocení využitelnosti protokolu PROFINET v oblasti medicínské technikycze
dc.titleEvaluating of Usability of PROFINET Protocol in Medical Technologyeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster's thesiseng
dc.contributor.refereeBurget Pavel
theses.degree.disciplineBiomedicínské inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeBiomedicínské inženýrství a informatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record