Show simple item record

Rear Axle Electric Car Model Drivedc.contributor.advisorJirásek Lubor
dc.contributor.authorWünsche David
dc.date.accessioned2015-05-28T10:35:18Z
dc.date.available2015-05-28T10:35:18Z
dc.identifierKOS-542059738105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61519
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací pohonného systému modelu elektromobilu, především zadní nápravou. Pohonný systém je řešen dvojicí bezkartáčových, senzorových elektromotorů na každé nápravě, které jsou buzeny třífázovými MOSFET H můstky. Každý z můstků zadní nápravy je řízen jedním mikrokontrolérem PIC18LF4431. Elektromotory jsou připojeny přímo na kola modelu, diferenciál je řešen elektronicky. Součinnost jednotlivých částí pohonného systému je zajištěna řízením pomocí sběrnice SPI a snímáním provozních parametrů. Celé zařízení je navrženo pro napájení akumulátorem a uvažuje se i možnost rekuperace elektrické energie. Práce zvažuje možností kontrukce, návrh mechanických a elektronických částí a jejich výrobu a následné naprogramování a zprovoznění.cze
dc.description.abstractThis thesis focuses on design and implementation of an electric car model drive system, especially its rear axle. The drive system consists of two brushless sensored electric motors on each axle. These BLDC motors are driven by three-phase MOSFET H bridges, controlled by a PIC18LF4431 microcontroller. BLDC motors are connected directly to wheels, differential is implemented electronically. Elements of drive system exchange commands and data using a SPI bus. The electric car model is designed to be powered by accumulator and is capable to recuperate energy. The thesis describes options of mechanic parts and electronic circuit design, their building, programming and putting into operation.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectElektromobil, BLDC, pohon, PIC18cze
dc.titlePohon zadní nápravy modelu elektromobilucze
dc.titleRear Axle Electric Car Model Driveeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠlechta Ondřej
theses.degree.disciplineElektronikacze
theses.degree.grantorkatedra mikroelektronikycze
theses.degree.programmeKomunikace, multimédia a elektronikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record