Show simple item record

Bussines plan formula Studentdc.contributor.advisorVašíček Jiří
dc.contributor.authorZáruba Tomáš
dc.date.accessioned2015-05-28T09:53:16Z
dc.date.available2015-05-28T09:53:16Z
dc.identifierKOS-527575513305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61457
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá tvorbou a realizací business plánu k výrobě elektroformule FSE.03., která vznikla pro potřeby technickoekonomických disciplín v soutěži Formula Student. V teoretické části se popisuje především vhodný způsob sestavení takového plánu a popisuje nejkritičtější části plánu podřízené pravidlům soutěže. Práce se zaměřuje na výpočty a kalkulační vzorce a aplikaci proměnných na sestavení rozvah s integrací Costreportu (finanční analýzy vývoje a stavby prototypu). Součástí bakalářské práce je částečně sestavený Business plán, především ekonomické ukazatele, které jsou vypočítány a zaznamenány vlastnoručně vytvořeným tabulkovým programem v OS Numbers, který bude následně týmem převzat a zapracován do finální podoby použitelného Business plánu.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis is engaged with the creation and implementation of business plan for the production of electrical formulas FSE.03., Which was created for the needs of technical and economic disciplines in the Formula Student competition. The theoretical part describes the most convenient way to set up such a plan and describes the most critical part of the plan. The work focuses on the general calculation and calculation formulas and application variables on the preparation of balance sheets, integration Cost Report (financial analysis, development and construction of the prototype). Part of the thesis is completed Business Plan, which will then be taken over the team and incorporated into corporal identity of the team. According to the latest issue of labor "presentation guide" to be able to team in the coming years very easy to assemble and present-from the economic discipline of business plan competitions Formula Student.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectFormule, elektroformule, business plán, podnikatelský plán technologického projektu, finanční analýza prototypu, cost report, metodika výpočtucze
dc.titleBussines plán technologického projektu formule Student na ČVUT&nbspcze
dc.titleBussines plan formula Studenteng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeDobiáš Martin
theses.degree.disciplineManažerská informatikacze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeSoftwarové technologie a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record