Show simple item record

Efficiency of methods for business rules implementation in information systems

dc.contributor.advisorČemus Karel
dc.contributor.authorTománek Petr
dc.date.accessioned2015-05-28T09:52:41Z
dc.date.available2015-05-28T09:52:41Z
dc.identifierKOS-508701160905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61422
dc.description.abstractTato práce řeší problémy byznys logiky webových aplikací, jako jsou duplicity, (ne)čitelnost a složitost vývoje a údržby. V řešení byla vytvořena případová studie zpracovaná několika řešeními pro byznys vrstvu třívrtsvé architektury. Provedeným výzkumem byly zjištěny rozdíly, výhody a nevýhody pro jednotlivá řešení. Výsledky této práce popisují jak tvorbu webových aplikací zjednodušit a zefektivnit.cze
dc.description.abstractThis work addresses the issues of business logic of web applications, such as duplicates, (not)readability and complexity of development and maintenance. In the solution was developed a case study created by several solutions for the business layer of the three-tier architecture. Carried out research has found differences, advantages and disadvantages for particular solutions. The results of this study illustrates how to create simplified and streamlined web applications.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectAspektově Orientované Programování, Meta-programování, Objektově Orientované Programování, Webové aplikace, Efektivitacze
dc.titleEfektivita technik pro implementaci byznys pravidel v informačních systémechcze
dc.titleEfficiency of methods for business rules implementation in information systemseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typebachelor's thesiseng
dc.contributor.refereeČerný Tomáš
theses.degree.disciplineSoftwarové systémycze
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record