Show simple item record

Force measurement in cylindrical grinding machinesdc.contributor.advisorHusák Miroslav
dc.contributor.authorŠtěpanovský Filip
dc.date.accessioned2015-03-16T15:34:40Z
dc.date.available2015-03-16T15:34:40Z
dc.identifierKOS-510485117505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61191
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá měřením a zobrazováním síly upnutí na koníku hrotové brusky s využitím indukčnostního snímače. Je navrhnut celý systém měření. Návrh se skládá z návrhu obvodového řešení, návrhu desky plošných spojů a návrhu řídícího programu. Navrhnutý systém byl realizován a byla ověřena jeho funkčnost. Důvodem k řešení této problematiky je objednávka zařízení toho typu výrobcem brusek firmě Intronix, kde je diplomant zaměstnán.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deal with measurement and display force of clamping on the tailstock of cylindrical grinding machine with inductive sensor. All measuring system is designed. Design consist of circuit design, design of printed circuit board and program propsal. The designed system was produced and its function was verified. The job was caused by the order of the device by the producer of grinding machines to Intronix comp., where the diploma candidate is employed.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectMěření síly, hrotová bruska, indukčnostní snímač, koník, mikroprocesorcze
dc.titleMěření síly u hrotové bruskycze
dc.titleForce measurement in cylindrical grinding machineseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2015-01-22
dc.contributor.refereeNáhlík Josef
theses.degree.disciplineElektronikacze
theses.degree.grantorkatedra mikroelektronikycze
theses.degree.programmeKomunikace, multimédia a elektronikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record