Now showing items 1-1 of 1

  • Metody získávání a výběru pracovníků 

   Author: Le Duy Tung; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Šnýdrová Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Předmětem této bakalářské práce jsou metody získávání a výběru pracovníků ve vybrané společnosti. První část je zaměřena na teoretické poznatky získané z odborné literatury. Jsou zde definovány cíle jednotlivých činností ...