Now showing items 1-1 of 1

  • Asociální chování u dnešní mládeže (se zaměřením na šikanu) 

   Author: Anna Literová; Supervisor: Vališová Alena; Opponent: Tureckiová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
   Bakalářská práce „Asociální chování u dnešní mládeže (se zaměřením na šikanu)“ je zaměřena na problematiku šikany ve středních školách. Tato bakalářská práce má za úkol v teoretické části přiblížit problematiku asociálního ...