Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení lidských zdrojů v organizaci 

   Author: Vladimíra Malinová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Diplomová práce se zabývá řízením lidských zdrojů. Cílem práce je analyzovat řízení lidských zdrojů ve vybrané organizaci, posoudit uplatňované postupy, vymezit možné příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodná řešení. ...