Now showing items 1-1 of 1

  • Teoretická východiska a skutečná praxe řízení lidí ve stavební společnosti Chládek & Tintěra, a.s. 

   Author: Richter Sebastián; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato diplomová práce se zabývá teoretickými východisky a skutečnou praxí řízení lidí ve společnosti Chládek a Tintěra a.s. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, které souvisejí s řízením lidí v organizaci. V ...