Now showing items 1-1 of 1

  • Využití informačních technologií v personalistice 

   Author: Ilonna Borovec; Supervisor: Bronec Oldřich; Opponent: Baštář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-20)
   Diplomová práce analyzuje oblast informačních systémů v personalistice a jejich využití ve společnosti CarTec Praha s.r.o. První část práce je teoretická, která charakterizuje oblast per-sonalistiky a informačních technologií ...