Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení výkonu, motivace a stabilizace pracovníků v IT firmě 

   Author: Barbora Šenková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Havel Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
   Diplomová práce se zabývá systémem řízení výkonu, motivace a stabilizace pracovníků jednoho týmu IT oddělení vybrané společnosti s cílem posoudit stávající stav, vymezit příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodná řešení. ...