Now showing items 1-1 of 1

  • Typy nákupní kategorie "Bottleneck" v českých a slovenských podnicích 

   Author: Anita Skotnicová; Supervisor: Vašek Jan; Opponent: Klézl Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Diplomová práce se zabývá řízením nákupu pomocí nákupních portfolií, se zaměřením na kategorii typu Bottleneck. Práce je rozdělena na dvě části. V prvním, teoretickém oddílu je představena problematika řízení nákupu pomocí ...