Now showing items 1-3 of 3

  • Inovace procesu adaptace zaměstnanců v organizaci 

   Author: Kristýna Slívková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Tomešková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Diplomová práce se zabývá inovací procesu adaptace zaměstnanců ve vybrané organizaci s cílem prozkoumat proces adaptace zaměstnanců ve vybrané organizaci, posoudit uplatňované postupy, určit možné problémy nebo příležitosti ...
  • Získávání, výběr a adaptace zaměstnanců v organizaci 

   Author: Anna Rafajová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Veselá Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Cílem diplomové práce je analyzovat procesy získávání, výběru a adaptace zaměstnanců ve vybrané organizaci, zhodnotit stávající stav, určit příležitosti pro zlepšení a navrhnout změny se zaměřením na snížení odchodů ...
  • Získávání, výběr a adaptace zaměstnanců v organizaci 

   Author: Anna Rafajová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Štěpánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Cílem diplomové práce je analyzovat procesy získávání, výběru a adaptace zaměstnanců ve vybrané organizaci, zhodnotit stávající stav, určit příležitosti pro zlepšení a navrhnout změny se zaměřením na snížení odchodů ...