Now showing items 1-8 of 8

  • Hodnocení investičního projektu 

   Author: Jirků Radek; Supervisor: Vacík Emil; Opponent: Cardová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Cílem této práce je komplexní vyhodnocení investičního projektu do energetického zdroje pro zásobování konkrétní lokality teplem. V práci je částečně zpracovaná teorie zásobování teplem, dále je detailně rozebraná ekonomika ...
  • Implementace strategického plánu podniku pomocí Balanced Scorecard 

   Author: Žižka Marek; Supervisor: Vacík Emil; Opponent: Dobrucká Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Diplomová práce je zaměřená na implementaci strategického plánu pomocí metody Balance Scorecard (BSC) v minipivovaru Koníček. V první části této práce jsem definoval teoretická východiska dané problematiky. Následně jsem ...
  • Podnikatelský plán jako součást studie proveditelnosti investičního záměru 

   Author: Lorenc Jakub; Supervisor: Vacík Emil; Opponent: Šulc Kryštof
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato práce se zabývá tvorbou finanční analýzy investičního projektu ve vybrané společnosti. Jedná se o investici do celkové obnovy malého podniku, zabývající se výrobou a prodejem ocelových lan. První, teoretická, část ...
  • Podnikateĺský plán ako nástroj strategického riadenia malej firmy 

   Author: Mokrá Veronika; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Vacík Emil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Predmetom diplomovej práce s názvom "Podnikateľský plán ako nástroj strategického riadenia v malom podniku" je vyhodnotenie situácie materskej firmy na Slovensku, či je otvorenie novej predajne v Českej republike pre ňu ...
  • Použití Balanced Scorecard pro realizaci strategického plánu organizace 

   Author: Milan Peterka; Supervisor: Vacík Emil; Opponent: Uličná Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Diplomová práce se zabývá použitím Balanced Scorecard pro realizaci strategického plánu organizace. Cílem diplomové práce je navrhnout pomocí nástroje Balanced Scorecard strategický plán organizace, která se zabývá prodejem ...
  • Stanovení hodnoty podniku 

   Author: Chlád Jan; Supervisor: Vacík Emil; Opponent: Chládek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Cílem této práce je stanovení hodnoty konkrétního podniku, tedy společnosti Excon, a.s., na základě vypracování dlouhodobého strategického plánu rozvoje podniku a pomocí závěrů z tohoto plánu zpracovat finanční plán na ...
  • Strategický plán podniku 

   Author: Zubalíková Markéta; Supervisor: Vacík Emil; Opponent: Dobrucká Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-20)
   Cílem práce je formulovat strategický plán rozvoje společnosti na základě vize a strategických cílů pro střednědobé období, vypracovat analýzu prostředí, určit rizikové faktory, vypracovat strategickou analýzu zaměřenou ...
  • Strategický plán podniku 

   Author: Zubalíková Markéta; Supervisor: Vacík Emil; Opponent: Strouhal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-29)
   Diplomová práce je zaměřena na tvorbu strategického plánu rozvoje SBU organizace. Práce začíná představením organizace a jejích činností. Na základě vize a strategických cílů pro střednědobé období jsou rozpracovány priority ...