• Návrh digitálního I2C slave IP bloku 

   Autor: Vošalík Jan; Vedoucí práce: Schmidt Jan; Oponent práce: Trojan Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Hardwarový akcelerátor pro dopočtení chybějících položek v datovém streamu 

   Autor: Dvořáček Josef; Vedoucí práce: Schmidt Jan; Oponent práce: Dostál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • USB záznamník teploty 

   Autor: Škorpil Robert; Vedoucí práce: Zahradnický Tomáš; Oponent práce: Skrbek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Autíčko II 

   Autor: Štěpánek Filip; Vedoucí práce: Dobiáš Radek; Oponent práce: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-07)
  • HW modul pro samoopravný kód (FEC) v reálném čase 

   Autor: Nymš Jiří; Vedoucí práce: Ubik Sven; Oponent práce: Kubalík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-07)
  • HW podpora detekce NAT 

   Autor: Rusnačko Ivan; Vedoucí práce: Dostál Jiří; Oponent práce: Benáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Inkrementální verifikace bezpečnosti na základě binárních rozhodovacích stromů 

   Autor: Hovorka Vojtěch; Vedoucí práce: Ratschan Stefan; Oponent práce: Kohlík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Řídící systém ovládání posypového vozidla 

   Autor: Čermák Petr; Vedoucí práce: Novotný Martin; Oponent práce: Pospíšil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-12)
  • Měření na kontaktních čipových kartách 

   Autor: Hofierka Ondřej; Vedoucí práce: Buček Jiří; Oponent práce: Hlaváč Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-12)
  • Návrh a vývoj pokročilé řídící jednotky lineárního motoru pro přesná laboratorní měření v biomechanice 

   Autor: Bartík Matěj; Vedoucí práce: Novotný Martin; Oponent práce: Vaňát Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Asynchronní implementace šifry DES 

   Autor: Bělohoubek Jan; Vedoucí práce: Schmidt Jan; Oponent práce: Novotný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Nástroj pro monitorování sítě na čipu 

   Autor: Vaník Jakub; Vedoucí práce: Schmidt Jan; Oponent práce: Prokš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Multiplatformní grafická aplikace pro simulaci mikroprogramovaného procesoru DOP 

   Autor: Miškovský Vojtěch; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Pluháček Alois
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Cílem této práce je vytvoření multiplatformní aplikace pro simulaci mikroprogramovaného procesoru DOP sloužící zejména pro účely výuky. Aplikace by měla studentům umožnit pochopení fungování mikroprogramovaného procesoru ...
  • Návrh verifikačního prostředí pro inteligentní sensor 

   Autor: Háleček Ivo; Vedoucí práce: Šťastný Jakub; Oponent práce: Douša Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Práce je zaměřena na návrh a implementaci verifikačního prostředí pro inteligentní senzor. Inteligentní senzor, podle obecně uznávaných průmyslových definic, spojuje měřící prvek, analogově číslicový převodník a sběrnici ...
  • Generátor prostředků vestavěné diagnostiky 

   Autor: Hülle Robert; Vedoucí práce: Daňhel Martin; Oponent práce: Štěpánek Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   V této práci implementuji algoritmické generování obvodů vestavěné diagnostiky pro obvod tvořený náhodnou kombinační logikou.
  • Emulátor bezkontaktní čipové karty v FPGA 

   Autor: Jeřábek Stanislav; Vedoucí práce: Buček Jiří; Oponent práce: Štěpánek Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-15)
   Tato práce se zabývá emulací komunikace bezkontaktních čipových karet typu A podle normy ISO/IEC 14443. Odlišnost tohoto emulátoru spočívá v téměř stoprocentní implementaci v hardwaru - FPGA - v jazyce VHDL.
  • IO-Link Device pro testování IO-Link Masterů 

   Autor: Volf Ondřej; Vedoucí práce: Fenyk Miloš; Oponent práce: Kohlík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Během vývoje IO-Link Master produktů je třeba průběžně testovat funkčnost pomocí různých IO-Link deviců. Tato práce si klade za cíl vytvořit IO-Link test device, který by proces testování značně zjednodušil a umožnil by ...
  • Přístupový systém s využitím RFID karet 

   Autor: Vojíř Jan; Vedoucí práce: Bartík Matěj; Oponent práce: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Cílem práce je dostatečně analyzovat trh s přístupovými systémy a na základě toho připravit robustní přístupový systém na míru zadání. Velký důraz je kladen na praktičnost a cenu implementace. Výsledné řešení komunikuje ...
  • Návrh generického digitálního SoC obvodu pro FPGA platformu 

   Autor: Vanc Václav; Vedoucí práce: Hujer Martin; Oponent práce: Schmidt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem nástroje pro tvorbu systémů na čipu (SoC). Vygenerovaný SoC je možné ovládat prostřednictvím počítače pomocí rozhraní UART. Prostředí pro ovládání z počítače je napsáno v jazyce Python. ...
  • Paralelní optimalizace logických obvodů 

   Autor: Rusin Lukáš; Vedoucí práce: Fišer Petr; Oponent práce: Schmidt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Tato práce se zabývá rozdělováním logického obvodu na vhodné části, které následně paralelně resyntetizuje za účelem dosažení lepšího konečného výsledku, než kdyby se obvod resyntetizoval vcelku. Představen je vlastní ...