Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 648

  • Software pro stereotaktickou navigaci v epileptochirurgii 

   Autor: Tomáš Michalík; Vedoucí práce: Ježdík Petr; Oponent práce: Pauš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Tato práce je zaměřena na návrh a implementaci poloautomatického nástroje pro plánování implantace hloubkových elektrod v oboru epileptochirurgie. Navržené řešení je implementováno jako rozšíření do platformy 3D Slicer. ...
  • Mobilní aplikace pro webovou SaaS aplikaci Productboard 

   Autor: Igor Kuľka; Vedoucí práce: Hunka Jiří; Oponent práce: Pilat Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou, návrhom a implementáciou aplikácie productboard pre mobilné zariadenia. Táto aplikácia slúži ako platforma na podporu produktového manažmentu - pomáha systematicky zhromažďovať ...
  • Návrh a implementace zpracování formátu JSON ve frameworku x-definice 

   Autor: Gabriela Melingerová; Vedoucí práce: Trojan Václav; Oponent práce: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Tato diplomová práce se zabývá stávající implementací frameworku X-definice se zaměřením na dosavadní prototyp pro zpracování formátu JSON. Dále se práce zaobírá současným návrhem specifikace JSON Schema. Dalším bodem ...
  • Univerzální datový sklad pro reporty 

   Autor: Vít Nehasil; Vedoucí práce: Hnízdil Jan; Oponent práce: Pavlíčková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   V této diplomové práci se věnuji návrhu a implementaci univerzálního datového skladu, který slouží jako datový zdroj pro sadu reportů. Součástí je implementace Biml frameworku, který pomáhá s automatizací vývoje integrací. ...
  • Autentizace, autorizace a evidence zařízení pomocí platformy Ethereum 

   Autor: Václav Chmel; Vedoucí práce: Jakl Martin; Oponent práce: Vondra Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Tato práce představuje technologii blockchain a platformu Ethereum. Dále se věnuje analýze, návrhu, implementaci a testování prototypu mobilní aplikace AEW. Tato aplikace umožňuje autentizaci uživatelů pomocí této platformy ...
  • Analýza protokolu IOTA a jeho případy užití 

   Autor: Pavel Beran; Vedoucí práce: Pavlíčková Petra; Oponent práce: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Internet věcí je jedním z moderních konceptů, který však stále hledá technologie, o které by se v budoucnu opíral. Důvodem jsou především jeho rozsáhlé požadavky, které na dané technologie klade. Jednou z těchto technologií, ...
  • Databáza pacientov pre Centrum epilepsie nemocnice Motol 

   Autor: Emil Seman; Vedoucí práce: Ježdík Petr; Oponent práce: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Cieľom diplomovej práce bola úprava informačného systému EPICHIR na základe požiadaviek od Kliniky detskej neurológie FN Motol, ktorá bola zadávateľom práce. Informačný systém EPICHIR je na báze webovej aplikácie a daným ...
  • Modelem-řízený vývoj systémů pro podporu řízení rizik a souladu s legislativou 

   Autor: Martin Mužák; Vedoucí práce: Skotnica Marek; Oponent práce: Dvořák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Tato magisterská práce se věnuje modelem řízenému přistupu pro vývoj systémů pro governance, risk a compliance. Podrobně je diskutována problematika GRC systémů a tyto systémy jsou porovnávány s BPM systémy a low-code ...
  • Systém pro práci s interaktivními 3D modely 

   Autor: Jiří Kubišta; Vedoucí práce: Ubik Sven; Oponent práce: Richtr Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Digitalizace předmětů kulturního dědictví dlouhodobě probíhá formou fotografií a 2D skenů a slouží k archivaci a jako informační zdroj. Cílem této práce je analyzovat současné možnosti digitalizace sbírkových předmětů ...
  • Výpočet lokálně tuhého optického toku na GPU s využitím duálních čísel 

   Autor: Boris Laskov; Vedoucí práce: Sýkora Daniel; Oponent práce: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Výpočet optického toku je jedním ze základních úkolů v oblasti počítačového vidění. Během posledních tří desetiletí byla navržena různá řešení - od klasických algoritmů až po neuronové sítě. V této práci popisujeme několik ...
  • Analýza datových toků v reportovacích nástrojích 

   Autor: Petr Košvanec; Vedoucí práce: Valenta Michal; Oponent práce: Hermann Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Podstatou této práce je proniknutí do datových struktur v reportovacích nástrojích, které jsou kritickou součástí strategického rozhodování jakékoliv větší firmy. Znalost datových toků pomáhá udržovat kvalitu firemních ...
  • Aplikácia pre podporu výskumu biotopov rýb 

   Autor: Lukáš Kozlík; Vedoucí práce: Pavlíčková Petra; Oponent práce: Vynikarová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Diplomová práca sa zaoberá analýzou, návrhom a implementáciou lokálnej webovej aplikácie pre podporu a spravovanie dát výskumu biotopu rýb. Aplikácia by mala slúžit pre tím z Ústavu pre životné prostredie Karlovej Univerzity. ...
  • Backend skladového systému 

   Autor: Pavel Kovář; Vedoucí práce: Hunka Jiří; Oponent práce: Matoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Tato diplomová práce se zabývá kompletním vývojem nového backendu skladového systému. Nejprve se práce zabývá analýzou již existujících řešení, jenž zahrnuje analýzu současného řešení od společnosti Jagu s. r. o. a dalších ...
  • Webová aplikace pro doporučování míst zájmů 

   Autor: Maryna Kryvosheienko; Vedoucí práce: Kuchař Jaroslav; Oponent práce: Klímek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Hlavním cílem této práce je návrh, implementace a vyhodnocení webové aplikace, která funguje jako doporučující systém míst zájmů. Práce se zaměřuje na zkoumání metod, které mohou být využité pro vývoj doporučujícího systému, ...
  • Webová aplikace pro anotace a doporučení denních menu 

   Autor: Michal Kváček; Vedoucí práce: Kuchař Jaroslav; Oponent práce: Kroha Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Práce popisuje návrh a následnou implementaci jednoduchého doporučovaciho systému zaměřeného na denni menu. V práci je řešen problém komplexně - od ziskáni dat až po zobrazeni doporučeni ve webové aplikaci. Tato webová ...
  • Mobilná aplikácia pre iOS zameraná na sociálny networking 

   Autor: Michal Klement; Vedoucí práce: Vrábeľ Ján; Oponent práce: Hunka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Táto diplomová práca sa zaoberá všetkými krokmi vývoja mobilnej aplikácie pre operačný systém iOS - analýzou, návrhom, implementáciou aj testovaním. Jej výsledkom je funkčná aplikácia, ktorá svojou funkcionalitou pomáha ...
  • Obohacení datové sady DBpedia NIF 

   Autor: Pragalbha Lakshmanan; Vedoucí práce: Dojčinovski Milan; Oponent práce: Klímek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   DBpedia je komunitní úsilí založené na davu, jehož cílem je získávat informace z ˇclánk°u Wikipedie a poskytovat tyto informace ve strojovˇe ˇcitelném formátu. Datový soubor DBpedia NIF poskytuje obsah všech ˇclánk°u ...
  • Využití principů dolování datových toků v doporučovacích systémech 

   Autor: Tomáš Chládek; Vedoucí práce: Kuchař Jaroslav; Oponent práce: Špaček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Hlavním tématem diplomové práce je využití technik dolování dat z datových toků k doporučování novinových článků. V teoretické části jsou rozebrány principy doporučovacích systémů a jejich testování. Dále jsou popsány ...
  • Grammatica - mobilní aplikace pro procvičování gramatiky 

   Autor: Alexander Bublik; Vedoucí práce: Křikava Filip; Oponent práce: Kroha Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Tato práce popisuje proces vývoje mobilní aplikace pro operační systém Android a serverové části s databází, která komunikuje s klientem prostřednictvím REST API. Aplikace je určena pro studium cizích jazyků, podporuje ...
  • Zajištění konsistence DEMO modelů na platformě OpenPonk 

   Autor: Jakub Nováček; Vedoucí práce: Pergl Robert; Oponent práce: Skotnica Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Tato diplomová práce je zaměřena na sestavování UML profilů realizujících DEMO diagramy. Jsou odvozeny metamodely diagramů a následě celkový metamodel DEMO a odpovídající UML profily.