Now showing items 1-1 of 1

  • Případová studie a protypová implementace aplikace strojového učení v ALM Polarion 

   Author: Sláma Michal; Supervisor: Černikov Jurij; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Diplomová práce obsahuje přehled možných použití stojového učení v aplikaci Polarion ALM. Práce začíná analýzou funkcí Polarionu následovanou recenzí nejběžnějších ML frameworků a algoritmů vhodných pro použití v prostředí ...