Now showing items 1-1 of 1

  • Vyhledávání výskytů stromových vzorků v seřazených stromech s pomocí indexů stromů 

   Author: Milík Jan; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce porovnává dvě existující schémata pro indexování stromů. Jedno je založené na nedeterministickém faktorovém automatu, druhé na deterministickém kompaktním sufixovém automatu. Je zde popsáno třetí, nové schéma ...