Now showing items 1-1 of 1

  • Vizualizace a vyhledávání v distribuované databázi 

   Author: Barus Martin; Supervisor: Zahradnický Tomáš; Opponent: Blažek Rudolf Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Diplomová práca za zaoberá problematikou vyhľadávania, filtrovania a vizualizácie vzťahov. Cieľom práce je vytvoriť nástroj, schopný prehľadne zobraziť vzťahy medzi entitami pomocou grafovej vizualizácie podľa kritérií ...