Now showing items 1-1 of 1

  • Doporučovací systém pro výběr volitelných předmětů 

   Author: Nový Ondřej; Supervisor: Friedjungová Magda; Opponent: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   Cílem práce bylo vytvořit doporučovací systém volitelných předmětů pro studenty Fakulty informačních technologií ČVUT. Bylo vyzkoušeno více metod doporučování, konkrétně kolaborativní filtrování založené na matici a ...