Now showing items 1-1 of 1

  • Klasifikace časových řad pomocí umělých neuronových sítí 

   Author: Waller Jakub; Supervisor: Borovička Tomáš; Opponent: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Mnoho různých architektur umělých neuronových sítí bylo navrženo, kupříkladu konvoluční neuronové sítě a long short-term memory neuronové sítě. Cílem této práce je aplikovat tyto sítě na klasifikaci časových řad. Po ...