Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh a implementace prototypu virtuálního stroje pro Component-based jazyk Compo 

   Author: Licek Tomáš; Supervisor: Špaček Petr; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-09)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementaci virtuálniho stroje pro komponentově orientovaný programovaci jazyk Compo. Komponentově orientované programováni je obecně založeno na skládáni jednoduchých komponent do komplexnich ...