Now showing items 1-1 of 1

  • Vizualizace a vyhledávání v distribuované databázi 

   Author: Steklík Šimon; Supervisor: Zahradnický Tomáš; Opponent: Blažek Rudolf Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací prototypu webové aplikace sloužící k prohledávání dat odvozených z distribuované databáze Blockchain. Aplikace také umožní hledání vazeb mezi těmito daty a vizualizaci ...