Now showing items 1-1 of 1

  • Použití gaussovských procesů jako náhradních modelů pro evoluční strategii CMA 

   Author: Orekhov Nikita; Supervisor: Holeňa Martin; Opponent: Kouřim Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-11)
   Tato práce zkoumá efektivitu metod založených na Gaussovských procesech v oblasti spojité black-box optimalizace. Tyto metody slouží jako náhradní modely pro CMA evoluční strategii. Práce popisuje několik nejmodernějších ...