Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace optického biosenzoru s pomocí evolučních technik 

   Author: Horký Jan; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tato práce se zabývá optickou komponentou biosenzoru. Její model byl pou-žit k určení, jak který parametr této komponenty ovlivňuje její účinnost při koncentrování rozptýlených paprsků do optického kabelu. Pomocí genetického ...