Now showing items 1-1 of 1

  • Strojové učení bez učitele a detekce odlehlých hodnot v rozsáhlých archívech astronomických spekter 

   Author: Shakurova Ksenia; Supervisor: Škoda Petr; Opponent: Jiřina Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-12)
   Tato práce se zabývá studiem vlastností několika populárních algoritmů shlukovací analýzy, např. DBSCAN, K-means, Biclustering a dalších pro astronomické účely. V práci se také zkoumají metody redukce dimenzionality a ...