Now showing items 1-1 of 1

  • Zdokonalení metod znalostního inženýrství používaných pro včasnou detekci říje u skotu 

   Author: Veselý David; Supervisor: Holeňa Martin; Opponent: Borovička Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce se zabývá výzkumem včasné detekce říje krav na moderních automatizovaných farmách. Jejím cílem je porovnat vybrané techniky znalostního inženýrství s referenčním řešením. Mezi zkoumané techniky patří především: ...