Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza argumentov Najvyššieho amerického súdu pomocou techník spracovania prirodzeného jazyka 

   Author: Polák Lukáš; Supervisor: Webb Nicholas; Opponent: Dojčinovski Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-12)
   Táto práca používá jednoduché techniky NLP pre natrénovanie modelu schopného predpovedať rozhodnutie prípadu vypočutého Najvyšším Americkým Súdom na základe analýzy ústneho pojednávania súdu. Pokúša sa ukázať, že jednoduché ...